Deset let bez kolaudace. Dlouhý zkušební provoz Nového spojení napadl ombudsman

Nové spojení je v provozu téměř deset let, stále ale není zkolaudované. Foto: Jan SůraNové spojení je v provozu téměř deset let, stále ale není zkolaudované. Foto: Jan Sůra

Každý den tu projedou stovky vlaků, jejichž cestující většinou ani netuší, jaká právní bitva o další provoz na této trati

Každý den tu projedou stovky vlaků, jejichž cestující většinou ani netuší, jaká právní bitva o další provoz na této trati běží. Vlaky po takzvaném Novém spojení mezi pražským hlavním nádraží, Libní, Holešovicemi a Vysočany jezdí už téměř deset let, ale stále ve zkušebním provozu. Kolaudační razítko chybí kvůli porušování hlukových norem, na které upozorňují Novákovi z Příběnické ulice.

V dlouhé právní bitvě teď mají navrch. Na stranu stěžovatelů proti hluku ze železnice se přiklonil úřad ombudsmana, který zkritizoval Drážní úřad, ministerstvo dopravy i hygienickou stanici, že toleruje tak dlouho zkušební provoz.

„Zjistil jsem, že Drážní úřad se i nadále dopouští pochybení, když dlouhodobě umožňuje provoz stavby ve zkušebním provozu. Zároveň pochybil nesprávnou aplikací stavebně-právních předpisů při prodlužování zkušebního provozu. Pochybení se dopouští i Ministerstvo dopravy jako ústřední metodický orgán, když toleruje a schvaluje právní výklad Drážního úřadu. Pochybení shledávám i v postupu Hygienické stanice hlavního města Prahy,“ napsal ve zprávě zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Zpráva ombudsmana není rozhodnutím, které by znamenalo, že by vlaky na konci roku po vypršení zkušebního provozu mohly přestat na vytížené trase jezdit. Pro stěžovatele z Příběnické ulice na Žižkově jde ale o cenný trumf pro další jednání se státní správou i SŽDC o svých požadavcích.

Obyvatelé Příběnické ulice jsou na vlaky zvyklí z minulosti. Trať tu původně vedla dokonce blíže jejich domům, dnes je v její stopě cyklostezka. Nebyl na ní ale takový provoz, navíc byla jednokolejná.

Problém s dlouhým zkušebním provozem vznikl změnou hlukových limitů. Stavět se začalo v roce 2004, mezitím se limity zpřísnily. „Stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. Problém s dodržením předepsaných limitů je v úseku severního zhlaví hlavního nádraží po portály Vítkovských tunelů,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Podle ní po jednání na půdě ombudsmana a se stěžovateli navrhla SŽDC soubor protihlukových opatření, které povedou k dosažení požadovaných limitů. „V letošním roce budou realizovány kolejové mazníky následně doplněné o kolejnicové absorbéry. Po následném měření bude navržen další postup,“ dodala Pistoriusová. SŽDC už u Drážního úřadu zažádala o stavební povolení.

Drážní úřad vysvětluje zkušební provoz tím, že Hygienická stanice hlavního města Prahy nechce hlukové limity povolit, neboť podle jejího právního názoru by měla platit novela, která tyto limity zpřísňuje. „Podle právních předpisů i praxe se však uplatňují limity v době výstavby. Je tedy potřeba přistupovat k Novému spojení jako ke kterýmkoliv jiným stavbám, které byly vystavěny ve své době. Z našeho pohledu nelze zakázat něco, co vyhovovalo tehdejším právním předpisům a normám, byť je to stále v režimu zkušebního provozu,“ řekl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. Podle něj je věcí investora, jaké najde případné řešení celého sporu. „Zkušební provoz této stavby je povolen do konce letošního roku,“ dodal Novák.

Přístup ombudsmana k problematice železnice v Praze přitom může mít i zajímavý dopad na plánované stěhování nádraží v Brně. „Podobná situace s  hygienickými normami může nastat mezi Židenicemi a budoucím hlavním nádražím, především v oblasti ulice Klíny, kdy odhlučnit minimálně pětikolejnou trať bude tvrdým oříškem,“  myslí si Oldřich Sládek, výkonný ředitel sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ.

Tagy Drážní úřad Nové spojení ombudsman Příběnická Správa železniční dopravní cesty Top Žesnad.cz
117 komentářů