dpp

Delší tunel v rovině pro rychlovlaky u Líbeznic. Ministr střet zájmů odmítá

Putovní výstavka TGV v Česku. Foto: FB Martina KupkyPutovní výstavka TGV v Česku. Foto: FB Martina Kupky

Správa železnic prodlouží plánovaný tunel u bydliště ministra dopravy o půl kilometru. Jinde po trase ustoupit obcím odmítá.

(Aktualizováno v 10:15) Náklady na přípravu vysokorychlostní trati (VRT) z Prahy do Drážďan vzrostly o 74 milionů korun, a to v úseku z Prahy do Litoměřic. Správa železnic minulý týden uzavřela s projekčními firmami dodatek ke smlouvě, který zvyšuje cenu pro trať nazvanou jako VRT Podřipsko. Jedním z důvodů je i prodloužení plánovaného tunelu v rovině u Líbeznic. Ten měl původně měřit 2,7 kilometru, nově má být o půl kilometru delší.

Vyplývá to z dokumentu v registru smluv. Kromě toho řeší dodatek například jiné uspořádání výjezdu vysokorychlostní trati u Balabenky.

Při projednání přeložek pozemních komunikací I/9 a II/244 na severním okraji k. ú. Líbeznice bylo ze strany obce Líbeznice zpochybněno navržené technické řešení nejen výše uvedených přeložek, ale zejména pak technické řešení tunelu,“ vysvětluje Správa železnic v dodatku. Zpracovatelé projektu tak musejí upravit niveletu tunelu, dojde k jeho prodloužení o 510 metrů.

Původní navrhovaná trasa tunelu Líbeznice. Foto: Správa železnic

Okolo Líbeznic měla trať vést původně po povrchu. Obci se podařilo v letech 2016 až 2019 vyjednat tunelovou variantu. V té době vedl Líbeznice nynější ministr dopravy Martin Kupka. O letošním prodloužení tunelu podle svého vyjádření nijak nerozhodoval ani rozhodnutí neovlivňoval, v obci je řadovým zastupitelem. I proto nevnímá současné prodloužení jako střet zájmů.

Nové hlukové normy

„Jednání jsem se neúčastnil, toto je plně v kompetenci vedení obce. Nemám už do této problematiky tak detailní vhled,“ řekl Kupka. Podle něj byla navržená verze v rozporu s původními dohodami, a proto muselo dojít ke změně.

Dodatek ke smlouvě o delším tunelu vzbudil rozruch u řady obcí podél trasy budoucí rychlotrati. Například v Odoleně Vodě požadovali, aby trať vedla také tunelem. „Předložili nám několik variant tunelů. Líbilo se nám to a řekli jsme Správě železnic, že necháme rozhodnout zastupitelstvo. A mezitím nám oznámili, že tunelová varianta není možná,“ popisuje jednání se Správou železnic místostarosta Tomáš Lohniský.

Tunel má chránit Líbeznice především od hluku. Současná vláda přitom sama razantně rozvolnila hlukové limity, a tak se nabízí otázka, zda by s novými normami byl tunel skutečně potřeba. Loni se objevila i petice za odstoupení od plánů na jeho stavbu právě v souvislosti s revizí hlukových norem.

Prodloužení tunelu přinese vyšší náklady. „Přesná výše nákladů není v současnosti k dispozici, odhad ceny na 500 metrů hloubeného tunelu je asi 750 milionů korun,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Celé dodatečné vyjádření SŽ je na konci článku.

Velmi pečlivě se zabýváme tím, kde bude a kde nebude tunel, kde bude zářez, jaká podoba bude v daném městě, to je strašně důležité,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Deník N šéf VRT u Správy železnic Jakub Bazgier. Upozornil, že vést trať tunelem je velmi nákladné.

Vyjádření Správy železnic (doplněno v 10:15)

Tunelové řešení bylo navrženo již ve studii proveditelnosti, zpřesňování technického návrhu v navazujících stupních dokumentace je přirozené. Trať se v tunelu navrhuje zejména z důvodu konfigurace okolního terénu a složité situace – křížení s budoucími záměry přeložky silnice I/9 a záměrem tramvajové trati do Měšic.

Tunel bude prodloužen na své severní straně přibližně mezi ulicí nádražní a silnici II/244 z Líbeznice do Měšic. Díky tunelu zůstanou zmíněné komunikace v podstatě na terénu a nebude se tedy mimo jiné muset stavět a odhlučňovat množství nadjezdů vysoko nad okolním terénem. Efekt ochrany okolí proti hluku není tedy jediným hlediskem k výstavbě tunelu. Přesná výše nákladů není v současnosti k dispozici, odhad ceny na 500 metrů hloubeného tunelu je asi 750 milionů korun.

Dalším hlediskem k návrhu tunelu je potom zachování prostupnosti hustě urbanizovaného území. Jedná se o místo, kde – mimo Prahu a Ledčice – je trať takto hustě obydlenému území zdaleka nejblíže. Opatření pro zajištění prostupnosti území a šetrné vedení trati se hledají po celé trase VRT Podřipsko. Namátkou několik příkladů: v Ledčicích došlo z důvodu šetrnějšího průchodu trati obcí také k prodloužení tunelu, u obce Vražkov došlo ze stejného důvodu k přetrasování a vedení trati v hlubokém zářezu, v Odoleně Vodě z důvodu průchodnosti územím dojde k návrhu širokého ekoduktu a podobně.

Tagy Líbeznický tunel Správa železnic VRT Podřipsko
270 komentářů