Další miniposun s Pražským okruhem. Kraj souhlasí s propojkou D8 a D10

Stavba silnice. Ilustrační foto: ministerstvo dopravyStavba silnice. Ilustrační foto: ministerstvo dopravy

Radní Středočeského kraje souhlasí s plánem Ředitelství silnic a dálnic na stavbu další části Pražského okruhu, konkrétně úseku 520 Březiněves

Radní Středočeského kraje souhlasí s plánem Ředitelství silnic a dálnic na stavbu další části Pražského okruhu, konkrétně úseku 520 Březiněves – Satalice. Ten má spojit dálnice D8 a D10. Kraj se přiklání k variantám, které počítají počítá buď se zahloubením trasy nebo z velké části vedenou v tunelech.

Radní schválili takzvanou technickou studii, konečné slovo o variantě bude mít centrální komise ministerstva dopravy. Kraj stavbu považuje za prioritní.

„Dokončení stavby 520, respektive celé dálnice D0, je naprosto nezbytné, což je patrné z každodenního dopravního provozu. Každý, kdo touto cestou jezdí, dobře ví, že na stávajících komunikacích dochází k překračování jejich kapacity a ke zpomalení dopravy. Jakákoliv kolize vozidel pak s sebou zpravidla nese i totální kolaps dopravy,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Třináct kilometrů dlouhá trasa počítá podle ŘSD s dvěma základními variantami: hloubenou a tunelovou. Zásadní je i rozdíl v předpokládaných nákladech, tunelová vyjde zhruba dvakrát dráž než zahloubená, aktuální odhady mluví o více než dvaceti miliardách korun. Jaká je varianta 1 kraj ani ŘSD neuvedly.

Svým dalším usnesením uložili radní Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS SK) zajistit investorskou přípravu vybudování přeložky silnice II/244 Přezletice včetně jejího napojení na dálnici D0. Současně navrhli, aby KSÚS SK požádala Státní fond dopravní infrastruktury o zajištění prostředků na projektovou přípravu přeložky a výkupy pozemků.

Navrhovaná trasa Pražského okruhu Březiněves - Satalice. Foto: ŘSD

Navrhovaná trasa Pražského okruhu Březiněves – Satalice. Foto: ŘSD

ŘSD v aktuálních plánech zatím počítá se zahájením stavby nejdříve v roce 2026. Od začátku letošního roku pracuje na technické studii, která bude podkladem pro oznámení záměru a ekonomické posouzení celé stavby. Už teď je proti stavbě v obcích podél trasy značný odpor.

Varianty, které krajští radní preferují
Varianta 2 – zahloubená
Trasa je oproti variantě 1 výrazně zahloubena. Křížení se silnicí III/2438 a s železniční tratí Praha – Turnov je zajištěno nadjezdy. Pravostranný přítok Třeboradického potoka je nutné díky nemožnosti vykřížení v původním místě přeložit. Údolí Mratínského potoka přechází trasa mostem, který je však výrazně nižší než ve variantě 1 a dále pokračuje v mírném zářezu. Údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází estakádou, opět mírně sníženou oproti variantě 1 a mírným zářezem se napojuje na MÚK Satalice.

Varianta 3 – tunelová
Varianta 3 počítá v úseku km 49,660 – 50,990 pro LTT (resp. 49,640 – 50,970 pro PTT) s tunelem Třeboradice délky 1330 m. Silnice III/2438, železniční trať Praha – Turnov, Třeboradický potok a silnice III/2433 přecházejí nad tunelem v upraveném směrovém uspořádání po terénu. Silnici III/0101 a údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází hlavní trasa estakádou. V km 51,870 – 52,320 pro LTT (resp. 51,850 – 52,300 pro PTT) je navržen další tunel Veleň (Miškovice) délky 450 m.
Severně od Přezletic je umístěna MÚK Přezletice, do které je zaústěna přeložka silnice II/2444. Přezletice obchází trasa okruhu ze severovýchodu. V prostoru trasy mezi Vinoří a Podolánkou je situována MÚK Vinoř. Tato křižovatka je již částečně umístěna v tunelu Vinoř délky 2070 LTT (2050 PTT) m. Tunel je navržen v km 55,190 – 57,260 pro LTT (resp. 55,190 – 57,240 pro PTT). Silnice II/610, Ctěnický, Vinořský potok a ČOV Vinoř jsou umístěny nad tunelem na terénu. Trasa okruhu se pak stáčí k jihovýchodu, následují nadjezdy místní komunikace Vinoř – Radnice a silnic III/0106, III/0103 a III/6101 (ul. K Cihelně). Stavba 520 je ukončena za MÚK Satalic.

Tagy Březiněves - Satalice D0 Pražský okruh SOKP 520
43 komentářů