Další město má svůj obchvat. Sokolov získal s více než ročním zpožděním přístupovou silnici k polygonu pro BMW

Nový obchvat Sokolova. Foto: SokolovNový obchvat Sokolova. Foto: Sokolov

Řidičům v Sokolově slouží od neděle nová přeložka silnice II/210, která je západním obchvatem města. Její význam poroste v příštích

Řidičům v Sokolově slouží od neděle nová přeložka silnice II/210, která je západním obchvatem města. Její význam poroste v příštích letech kvůli budování nového testovacího polygonu pro BMW.

Otevření poslední etapy stavby oznámil Sokolov v tiskové zprávě. Akce byla hrazena z Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Poslední etapa propojila předchozí dvě části stavby pomocí mostní estakády přes řeku Svatavu, železniční trať a silnici na Citice.

Obchvat Sokolova vyšel na celkem 494 milionů korun, z toho poslední etapa stála 183 milionů korun. Obchvat měl být hotov už loni v březnu, kvůli nestabilnímu podloží pro založení jedné z mostních opěr muselo dojít k prodloužení plánovaného termínu. Trasa obchvat je zachycena na serveru Mapy.cz.

„Odkloněním tranzitní dopravy mimo zastavěné území Sokolova dojde ke zklidnění dopravní situace ve městě, ke snížení hluku i imisí a hlavně k výraznému zlepšení bezpečnosti sokolovských občanů. Zároveň bude zajištěn kvalitní přístup do oblasti jezera Medard, která má velký turistický potenciál. Všem, co se na uskutečnění projektu podíleli, bych chtěla moc poděkovat,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní bude obchvat i hlavní přístupovou komunikací ke zkušebnímu polygonu, který buduje automobilka BMW.

Podle sokolovské starostky Renaty Oulehlové je dokončení poslední části západního obchvatu města významným mezníkem v dlouhodobém řešení dopravní situace v Sokolově. „Věříme, že se po dokončení celé trasy obchvatu výrazně zlepší dopravní situace nejen v centrální části města a bude tudy projíždět mnohem méně automobilů, než dosud,“ poznamenala starostka Oulehlová.

Dodavatelem stavby třetí etapy, která celkově stála 183 milionů korun, byla firma Colas CZ.  Celková délka přeložky, která byla navržena v kategorii S 9,5,dosahuje 594 metrů. Její významnou součástí je 310 metrů dlouhý most přes silnici III/21029, železniční trať a řeku Svatavu.

 

Tagy colas Karlovarský kraj obchvat Sokolova Sokolov
16 komentářů