Další krok k trolejbusům do Polabí. Kraj začal hledat projektanty nové trati Praha – Brandýs

Vizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIAVizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Odhadované náklady na stavbu jsou 700 milionů korun.

Středočeský kraj pokročil se svými plány na zavedení trolejbusové dopravy mezi Prahou a Brandýsem nad Labem – Starou Boleslaví.

Vypsal soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro novou trať, která má přinést bezemisní provoz stávající autobusové linky 375. Odhadovaná cena zakázky je 20,7 milionu korun, vypsaly ji společně Středočeské kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Vítěz soutěže má zhotovit dokumentaci ke společnému povolení a pro výběr zhotovitele ve stupních pro kontrolu během stavby. Má zpracovat i záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM4 pro potřeby podání žádosti z OPD3. Koncept dokumentace ke stavbě s odhadovanou cenou 700 milionů korun má být hotový do půl roku po uzavření smlouvy.

Zakázka byla vypsána dva měsíce poté, co první dokumentace úspěšně prošla řízením o vlivu stavby na životní prostředí. Stalo se tak poté, co první dokumentaci kraj stáhl a přepracoval na základě připomínek obcí.

Středočeský kraj počítá na trase autobusu linky 375 z Českomoravské o celkové délce 22,2 km s vybudováním trolejového vedení o délce 12,65 km ve směru z Prahy a 11,54 km ve směru do Prahy. Po dokončení má dojít k rozšíření vedení až k stanici Stará Boleslav. Délka zatrolejovaných úseků se přitom oproti loňské dokumentaci na popud obcí zkrátila.

Na lince budou jezdit parciální trolejbusy, které se budou dobíjet za jízdy v zatrolejovaných úsecích. Troleje a jejich vedení skrze obce už jeden plán na novou trolejbusovou linku zhatily. Středočeský kraj loni ustoupil od plánů na trolejbusovou dopravu do Kostelce nad Labem kvůli protestům obcí na této trase.

Tagy Středočeský kraj trolejbusy do Polabí
48 komentářů