Další kilometr pod trolejemi. Správa železnic za 55 milionů dohání, co v Kadani zprvu odmítala

Elektrizovaný úsek trati z Prunéřova do Kadaně. Foto: Správa železnicElektrizovaný úsek trati z Prunéřova do Kadaně. Foto: Správa železnic

Původní plány počítaly s tím, že se celá trať z Prunéřova elektrizuje najednou.

Na české železnici se začne letos s elektrizací zatím asi nejkratšího úseku v historii. Správa železnic začala soutěžit elektrizaci tratě z Kadaně do zastávky Kadaň předměstí. Jde o úsek, který se měl původně elektrizovat současně s tratí z Prunéřova do Kadaně.

Pro stavbu začala již hledat firmu, která elektrizaci provede. V zakázce s odhadovanou cenou 55 milionů korun hledá firmu na elektrizaci úseku z Kadaně do zastávky Kadaň předměstí včetně úprav trati až k mostu přes Ohři. „Tato stavba umožní široké cestující veřejnosti cestovat z krajského města do Kadaně předměstí bez přestupu,“ uvádí Správa železnic v zadávací dokumentaci. Pokračování elektrizace má začít v březnu. Současný úsek z Prunéřova do Kadaně upravuje Skanska.

Mapa trati Kadaň - Prunéřov - Kadaň předměstí. Foto: Správa řželeznic

Mapa trati Kadaň – Prunéřov – Kadaň předměstí. Foto: Správa řželeznic

„Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku v zastávce a železniční stanici, výstavba nového nástupiště s výškou 550 mm včetně zajištění bezbariérového přístupu, vybudování nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, sdělovacího zařízení, trakčního vedení, nového informačního zařízení pro cestující a bude provedena nová kabelizace v celém úseku pro sdělovací a zabezpečovací zařízení,“ vypočítává zadávací dokumentace.

Most přes Ohři v čeká oprava v roce 2023

Zastávka Kadaň předměstí je podstatně blíže centru než stanice Kadaň. Záhadou však zůstává, proč nešlo celý úsek z Prunéřova elektrizovat najednou. Správa železnic se pokusila vymluvit na požadavek Kadaně a Ústeckého kraje. Jejich zástupci ale potvrdili, že požadavek vznesli už před deseti lety, což dokládá i rozpočet SFDI z roku 2014. Poté, co byla Správa železnic usvědčena z vymyšlené výmluvy, přišla s jinou verzí.

Důvodem má být to, že se trať nakonec postavila na střídavé napětí. „V původní variantě se stejnosměrnou trakcí ekonomické hodnocení rozšíření úseku neumožňovalo, přestože se v původním záměru o prodloužení až na zastávku Kadaň předměstí uvažovalo. Po změně systému trakčního vedení a díky úspoře v rezervní položce při realizaci stavby vychází ekonomické hodnocení kladně a prodloužení je tedy možno provést,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na elektrizaci trati by měla v roce 2023 navázat rekonstrukce mostu, který překlenuje řeku Ohři v Kadani.

Tagy Elektrizace Kadaň-Prunéřov - Kadaň Kadaň-předměstí Správa železnic Top Trať 132 Kadan-Prunéřov - Kadaň
107 komentářů