cargo

Čtrnáct přejezdů bude s kamerami, přestupek řidiče z nich zamíří automaticky policii

Kamion chycený závorou. Pramen: Leo ExpressKamion chycený závorou. Pramen: Leo Express

Na celkem čtrnácti železničních přejezdech budou při nedovolené jízdě přes koleje riskovat řidiči nejen své zdraví a život, ale také

Na celkem čtrnácti železničních přejezdech budou při nedovolené jízdě přes koleje riskovat řidiči nejen své zdraví a život, ale také finanční újmu. Nová dohoda mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Policií České republiky (PČR) počítá s tím, že záznamy z kamer na přejezdech budou správci železnice předávat rovnou policii.

O dohodě dnes informovala SŽDC v tiskové zprávě. Po pilotním provozu na přejezdu v Úvalech mají být kamery a detekční software na celkem 14 místech. Kvůli tomu už SŽDC včera vypsala veřejnou zakázku na dodávku kamer a systému, který vyhodnotí spáchání přestupku řidičem.

„Jeho výstupy budou předávány PČR a budou použitelné ve správních řízeních s možností pokutovat neukázněné řidiče, kteří na přejezd vjedou v době, kdy je výstražné zařízení již v činnosti. Od instalace těchto dohledových systémů si SŽDC slibuje výrazné snížení nehodovosti na železničních přejezdech,“ říká náměstkyně pro provozuschopnost dráhy SŽDC Marcela Pernicová.

Jedná se o první centralizovanou instalaci takového systému a pilotní projekt spolupráce SŽDC s Policií České republiky týkající se železničních přejezdů. SŽDC si pochvaluje i zkušenosti z Úval: po instalaci kamery se roční počet přestupků snížil z 375 na 131.

Nejde o doplněk zabezpečení přejezdu, ale o preventivní nástroj, díky kterému budeme moci účinně bojovat s nebezpečnými řidiči. Ti, kteří dodržují pravidla, se postihu obávat nemusejí. Na druhou stranu skuteční piráti silnic mohou v poměrně krátké době přijít o body a ztratit tak řidičský průkaz. Od instalace těchto dohledových systémů si slibujeme výrazné snížení nehodovosti na železničních přejezdech,“ řekl před časem generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Řidič, který vjede na železniční přejezd, kdy je to zákonem zakázáno, se dopouští přestupku. Dle zákona mu hrozí pokuta až 5000 korun, zákaz řízení motorových vozidel až na šest měsíců a do bodového systému mu bude přičteno sedm bodů.

SŽDC jedná také se Svazem měst a obcí o možnostech spolupráce při budování nových kamerových systémů na obecních pozemcích a na finanční náklady jednotlivých obcí. Pokud jednání přinesou dohodu, SŽDC spolupracujícím obcím zajistí potřebnou technickou podporu při instalaci zařízení. Kamerový systém by pak spravovaly jednotlivé obce a výstupy z něj by předávaly ke správnímu řízení obci s rozšířenou působností, případně je zpracovávaly samy. Výtěžek z pokut udělených ve správním řízení by pak putoval přímo do rozpočtu dané obce.

Popsaná technologie bude nasazena na 14 železničních přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy. SŽDC chce přejezdy osadit kamerami a novým systémem během první poloviny příštího roku.

Pokud bude pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný, bude SŽDC pokračovat v nasazování obdobných systémů i na dalších železničních přejezdech. Prioritně se bude jednat o přejezdy s vyšší četností nedovoleného chování řidičů, které byly vytipovány ve spolupráci s Policií České republiky.
Kromě spolupráce při řešení bezpečnosti na přejezdech chce podle dnes podepsaného memoranda SŽDC nabídnout policistům některé prostory pro využití na nádražích.

Letos se na přejezdech do konce listopadu stalo celkem 175 nehod, meziročně o 20 více. V Česku je celkem téměř 8000 přejezdů.

Seznam přejezdů určených k realizaci zakázky kamerových systémů:

pořadové číslo číslo přejezdu železniční km traťový úsek obec
1 P4897 286,369 železniční stanice Uhersko Uhersko
2 P6847 6,64 Svitavy – Květná Vendolí
3 P6865 21,323 Polička – Borová Kamenec u Poličky
4 P6890 28,109 železniční stanice Borová u Poličky Borová
5 P6896 30,38 Borová – Čachnov Borová
6 P6913 39,521 Čachnov – Skuteč Krouna
7 P8290 328,679 Louky nad Olší – Karviná hl. n. Karviná
8 P6511 280,264 Bohumín – Dětmarovice Dolní Lutyně
9 P6501 245,044 železniční stanice Studénka Studénka
10 P6506 252,244 Studénka – Jistebník Jistebník
11 P6508 256,861 Jistebník – Polanka nad Odrou Ostrava
12 P7868 25,272 Opava východ – Kravaře ve Slezsku Velké Hoštice
13 P8280 307,712 Bystřice nad Olší – Třinec Vendryně
14 P6496 231,244 Polom – Suchdol nad Odrou Mankovice
Tagy kamery na železničních přejezdech nehody na přejezdech PČR Policie ČR Správa železniční dopravní cesty SŽDC železniční přejezdy
144 komentářů