České dráhy řeší budoucí údržbu Panterů. Zvažují takzvaný full-service, stejně jako u Vectronů

Nový dvouvozový RegioPanter pro České dráhy. Pramen: České dráhyNový dvouvozový RegioPanter pro České dráhy. Pramen: České dráhy

Státní dopravce zatím zjišťuje situaci na trhu, oslovil výrobce i svoji dceřinou firmu.

České dráhy zvažují, že by nechaly externí firmu garantovat kompletní servis všech 51 elektrických jednotek RegioPanter a InterPanter, současně by se na údržbě dál podíleli zaměstnanci dopravce a probíhala by v jeho zázemí.

Plán vyplývá z vypsaných předběžných tržních konzultací, které mají za účel zjistit, jaká je situace na trhu, a podle toho připravit zadávací dokumentaci. Nabídku k účasti poslaly České dráhy své dceřiné firmě DPOV a také dvěma firmám patřících do skupiny výrobce: Škoda Transportation a Škoda Pars. Čtvrtou oslovenou firmou je slovenská společnost ŽOS Vrútky. Konzultací se ale může účastnit kdokoliv.

Plány na vyvedení těchto činností se mohou jevit na první pohled jako překvapivé zejména kvůli velkým investicím do opravárenského zázemí na údržbu Panterů v Brně a Plzni. „Naše společnost chce v rámci tržních konzultací zjistit, jaké jsou možnosti a podmínky pro zajištění full-service u těchto jednotek,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podmínka: 97 % jednotek musí být neustále k dispozici

Podle něj zajištění full-service u vybraných řad přitom poskytuje podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti servisu drážních vozidel. „Ilustruje to například pronájem lokomotiv Vectron včetně full-service. Přestože se jedná o full-service, je zajišťován v našich provozech a našimi zaměstnanci a umožnil nám další rozšíření servisních činností. Podobné řešení může být zvoleno i v případě volby full-service u jednotek rodiny Panter,“ dodal Štáhlavský.

V případě vectronů dochází k údržbě v zázemí vršovického depa, České dráhy pak tuto činnost fakturují majiteli, společnosti European Locomotive Leasing.

Podle něj se strategie dopravce v tomto ohledu nijak nemění. „Nadále chceme být jedním z nejvýznamnějších hráčů v oblasti údržby a oprav železničních kolejových vozidel v České republice. Tržní konzultace na zajištění full-service jednotek rodiny Panter v tomto ohledu nejsou nijak v rozporu,“ dodal.

České dráhy mají ve flotile aktuálně 51 jednotek RegioPanter a InterPanter, jsou v sedmi různých depech. V tržních konzultacích poptávají servis na 15 let. Verzí pro full-service je i vymístění těchto činností zcela mimo areály a zaměstnance Českých drah. Dodavatel má garantovat, že je každý den k dispozici 97 % všech jednotek, jinak by platil sankce.

Elektrické jednotky z rodiny Panter budou v příštích letech jedním ze základů flotily Českých drah, dopravce má objednány další.

Tagy České dráhy full service InterPanter RegioPanter údržba železničních vozidel
55 komentářů