Černý humor od vody. Stát zrušil tendr kvůli vysoké ceně, pak prodělal 110 milionů

Plavební komora Hořín v původním stavu. Autor: Kf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888016Plavební komora Hořín v původním stavu. Autor: Kf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888016

Absurdní divadelní hru připomíná dění kolem velké modernizace historické plavební komory Hořín u Mělníka na Vraňansko-hořínském plavebním kanále. Ředitelství vodních

Absurdní divadelní hru připomíná dění kolem velké modernizace historické plavební komory Hořín u Mělníka na Vraňansko-hořínském plavebním kanále.

Ředitelství vodních cest aktuálně uzavřelo smlouvu se společností Metrostav, která zdymadlo zmodernizuje za 378 milionů korun bez DPH. Smlouva byla zveřejněna v registru. Předpokládaná hodnota prací při vypisování tendru byla 205 milionů korun bez DPH.

Ředitelství vodních cest přitom zakázku zadalo až ve druhém tendru. První soutěž zrušilo, neboť nejnižší nabízená cena činila 268 milionů korun bez DPH. Cena předpokládaná byla 200 milionů bez DPH. Státní investor do vodních cest první soutěž zrušil právě kvůli příliš vysoké nabízené ceně.

„Vzhledem k tomu, že nabídková cena vybraného dodavatele přesahuje obvyklou cenu předmětu veřejné zakázky a současně jde i nad finanční možnosti zadavatele, rozhodl se zadavatel přistoupit ke zrušení zadávacího řízení,“ napsalo ŘVC v písemné zprávě z 1. října.

Od druhého tendru po úpravách zadávací dokumentace čekalo nižší cenu. Absurdní je, že ve druhé soutěži nejnižší nabídka byla ještě o více než sto milionů korun vyšší než v prvním tendru, ale ŘVC smlouvu bez potíží uzavřelo. Škrtnutím pera tak během několika měsíců prodělalo přes sto milionů.

Do první soutěže se přihlásily tři sdružení: Metrostav a SMP CZ, Silnice Group a Váhostav-SK a jako třetí Eurovia. ŘVC přitom nezveřejňuje, kdo přišel s jakou nabídkou, ačkoliv například Ředitelství silnic a dálnic tak běžně činí. Do druhého tendru poslaly nabídky rovněž tři firmy, složení se ale liší: Hochtief, Metrostav a OHL ŽS. Nabídky se pohybují od 378 milionů po 414 milionů.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o druhé zadávací řízení, do něhož byly tak jako do prvního přihlášeny tři nabídky, ŘVC už řízení nerušilo, neboť je zřejmé, že nabídkové ceny odráží současnou situaci na trhu,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský (celé jeho vyjádření přinášíme níže, pozn. red.).

Modernizace plavební komory Hořín patří do série úprav vltavské vodní cesty z pražského Radotína po soutok s Labem. Projekt zahrnuje například prohloubení řeky, zvýšení podjízdné výšky mostů nebo vylepšení komory Štvanice.

Přestavba hořínského zdymadla obnáší například úpravu obou ohlaví komory (dolní a horní vjezd/výjezd), která budou rozšířena o metr na 12 metrů a osazena novými vraty. Část mostu přes komoru bude přestavěna na zdvihací, aby se podjezdná výška z dosavadních 4,5 metru zvýšila na sedm metrů. Přitom má být zachován historický ráz komory včetně kamenného obložení.

Vyjádření ŘVC k soutěžím na opravu plavební komory Hořín

Rozdílu vítězné nabídky oproti předpokládané ceně zakázky jsme se podrobně věnovali. Předpokládané cena byla projektantem sestavena pomocí ceníků cenové soustavy OTSKP (třídník prací), používaným i na silnicích a železnicích a tento rozpočet byl podroben opakované kontrole. Důvodem pro navýšení vítězné ceny oproti předpokladu projektanta je dle názoru ŘVC komplikovaný charakter stavby představující přestavbu 110 let starého objektu za provozu, který je zároveň technickou památkou, jejíž náročnost nemusí cenová soustava zcela věrohodně odrážet, a aktuální situace na stavební trhu s relativním nedostatkem kapacit, který vede k vyšším nabídkovým cenám, než byla cenová hladina dle OTSKP. Dále výše dodavatel ocenil náklady spojené s přerušením stavby z důvodu zajištění plavebního provozu v době výstavby a ochrany životního prostředí (Hnízdění ptactva).
Oproti původní zakázce, jež byla rovněž z důvodu vysokých nabídkových cen zrušena, došlo k úpravě časového postupu prací, ale i tak byly ceny obdržených nabídek vyšší než předpoklad projektanta.

Tagy metrostav plavební komora Hořín ŘVC
6 komentářů