ČD Cargo začalo s odvozem odpadu po tornádu na jižní Moravě. Ke zpracování pojede pouze vlakem

Odpad z Moravy byl převážen v nástavbách Innofreight. Foto: ČD CargoOdpad z Moravy byl převážen v nástavbách Innofreight. Foto: ČD Cargo

Vlaky nahradí při přepravě dva tisíce nákladních vozů.

Společnost ČD Cargo dnes začala s transportem odpadu, který vznikl červnovým řáděním tornáda na jihu Moravy. Celkem 35 tisíc tun bude převáženo ke konečné likvidaci do Mostu výhradně po železnici.

Vlaky budou vyjíždět z Mikulčic u Hodonína z areálu bývalého lignitového dolu Mír. Zpracování odpadu má na starosti společnost Purum ve spolupráci s ČD Cargo a firmou Thermoservis.

Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ doplňuje Tomáš Tóth.

Po tornádu je na třech deponiích celkem 210 tisíc tun odpadu (kromě Mikulčic ještě v Moravské Nové Vsi a Hodoníně). Stávajících zhruba 35 tisíc tun odpadu v deponii Mikulčice tvoří směsný objemný a směsný stavební odpad. V Mikulčicích probíhá mechanické třídění odpadu. Separovány jsou zejména železo, dřevo či nebezpečné azbesty. Průběžně probíhá akreditovaný rozbor odpadů, odvoz, dotřídění na koncovém zařízení a následné využití nebo odstranění odpadů. Separovaný směsný objemný a směsný stavební odpad bude nakládán speciální těžkou technikou společnosti Thermoservis do nástaveb Innofreight a společností ČD Cargo odvážen do zařízeních společností Purum a CELIO. Velká část má být materiálově a energeticky využito.

„Pracovníci společnosti Purum v obcích zasažených tornádem pomáhají od samotného počátku. V postižených Mikulčicích máme naši provozovnu. V areálu dolu Mír Mikulčice zajišťujeme deponii pro třídění a využití stavebních sutí a dalších odpadů, které po sobě živel zanechal. Jsme rádi, že pomůžeme odstranit následky tornáda do úspěšného konce,“ říká jednatel společnosti Daniel Kraft.

Odpad má být odvezen do konce ledna příštího roku, zpracování v obcích zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství spolu se svými subdodavateli, mezi kterými je také česká odpadová společnost Purum.

Tagy ČD Cargo Innofreight Purum tornádo
29 komentářů