ČD Cargo chce na Kozí dráhu, naložené vozy na ni zatím nesmí

Oprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont ServisOprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont Servis

ČD Cargo upozornilo i na potenciál trati při stavbě vysokorychlostní trati do Německa.

Velké změny by mohly už v letošním roce potkat tzv. Kozí dráhu, tedy trať 132 z Děčína přes Telnici do Oldřichova u Duchcova. Podle dokumentu, který má deník Zdopravy.cz k dispozici, požádalo ČD Cargo už loni v prosinci Správu železnic o opětovné zprovoznění některých dopraven na trati 132. Mělo by  zájem v dopravnách nakládat dřevo a také odstavovat správkové vozy pro děčínské opravny.

V první řadě máme zájem o využití manipulačních kolejí v Jílovém u Děčína, Libouchci, Malém Chvojně, a případně i v dalších dopravnách na pokračování této tratě, k odstavování správkových vozů určených pro opravnu RYKO v Děčíně. Ty nyní výrazně omezují kapacitu děčínského železničního uzlu. Mnohdy je musíme odstavovat i ve vzdálenějších severočeských stanicích. Na základě požadavku jednoho z našich zákazníků bychom rádi také co nejdříve zahájili nakládku dřeva na této trati a prověřujeme i možnost jejího využití pro další přepravy,“ potvrdil ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth.

Správa železnic potvrdila, že o požadavku ČD Cargo ví a zabývá se jím. V dopravnách už vykácela náletové dřeviny. „Odstranění náletových dřevin je součástí běžné údržby. Zároveň ale poslouží i pro přípravu podkladů pro případnou opravu manipulačních kolejí. Prověřovány jsou všechny dopravny, tedy Jílové, Libouchec, Malé Chvojno a Telnice. Ve všech případech jde o koleje s vyžilými pražci, kde je potřeba provést výměnu kolejového roštu. Postupovali bychom od míst, kde budou opravy nejlevnější, a v případě využívání ze strany nákladních dopravců přistoupili i k opravám složitějším,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Finančně nenáročné zprovoznění

Že nelze od Správy železnic očekávat zásadní investice do této trati, ví i samotné ČD Cargo. „Jsme si vědomi, že do této lokální tratě nelze investovat stamiliony. Bylo by to ekonomicky neobhajitelné a naše pozice vůči Správě železnic takto v žádném případě nestojí. Pro naše účely by postačilo finančně nenáročné zprovoznění manipulačních kolejí a další menší úpravy. Budeme se Správou železnic hledat konsensus,“ doplnil Tomáš Tóth.

Proč se tedy ještě nákladní vlaky po trati nerozjely? Nejde totiž jen o ještě donedávna zarostlé manipulační koleje, ale také o jeden konkrétní most. „Nutnou podmínkou je oprava mostu v km 8,241, který omezuje traťovou třídu zatížení na nejnižší ‚A‘. Oprava by mohla být provedena v letošním roce, avšak stále platí, že z finančních důvodů je priorita oprav na jiných tratích,“ upozornila Nela Eberl Friebová ze Správy železnic.

Třída zatížení A znamená, že na trať nesmí lokomotivy a vozy se zatížením na jednu nápravu vyšším než 16 tun. To v praxi znamená, že lokomotiva řady 742 po trati jet může, těžší brejlovec už však nikoliv. Stejně tak prázdné vozy sem mohou, plně naložené dřevem však už ne.

Toho využili i železniční nadšenci, když si před Velikonocemi ve čtvrtek 6. dubna objednali na Kozí dráze speciální nákladní fotovlak s dvěma lokomotivami řady 742 a několika prázdnými nákladními vozy.

Potenciál pro stavbu vysokorychlostní trati

Nákladní doprava na trati z Oldřichova u Duchcova do Děčína utichla už poměrně dávno, ale například ještě v květnu 2009 v Libouchci nakládalo ČD Cargo vojenskou techniku chemického vojska z nedalekého výcvikového prostoru a dováželo sem zásilky izolačního materiálu ze Slovenska pro místní firmu. Příčinou ukončení přeprav nebyl nezájem zákazníků o železnici, ale trvající problémy se sjízdností tratě. Ani odstavování správkových vozů na této trati by nebylo nic nového. Ještě v roce 2015 sloužila dopravna Jílové u Děčína jako deponie vozů pro RYKO.

Jak tedy vnímá Správa železnic zájem nákladního dopravce využít trať 132? „Zkušenost pro nás není nová, stejně funguje úsek Chotiměř–Lovosice, kde sezónní víkendovou dopravu doplňuje doprava nákladní. V úseku Děčín–Telnice by občasná nákladní doprava mohla zlepšit využití trati, které díky sezónnímu provozu není velké,“ domnívá se Nela Eberl Friebová.

A ČD Cargo? To jde ve svých úvahách ještě dál a potenciál této dráhy vidí i při stavbě vysokorychlostní tratě do Německa. „Velký potenciál v sobě skrývá výstavba VRT a především ražba tunelu pod hřebenem Krušných hor. Podobně jako v případě tunelů na Novém spojení v Praze bude nutné odvézt a uskladnit značné množství rubaniny. To my umíme,“ dodal Tomáš Tóth.

Kozí dráha jako laboratoř sporů o lokálky

Kozí dráha, tedy železniční trať označená číslem 132 z Děčína přes Telnici do Oldřichova u Duchcova, je tratí, jejíž obnova za 37,5 milionu korun v úseku z Děčína do Telnice kvůli víkendovým motorákům pro turisty rozdělila laickou i odbornou veřejnost. Pro jedny je to nehorázné plýtvání veřejnými prostředky, pro druhé jasně zákonem daná povinnost Správy železnic udržovat trať sjízdnou a umožnit na ní provoz, pokud zde objednávka ze strany dopravců existuje.

„Když se dívám, jakým způsobem se uvolnily prostředky pro Kozí dráhu, přestože je její vytížení opravdu velmi malé, nabízí se otázka, jestli ti hospodáři pamatovali na nezbytná kritéria pro posouzení investice, nebo jestli to byla jen krátkodechá politická odpověď na to, co v danou chvíli vypadalo poutavě z hlediska předvolební situace,“ řekl loni v prosinci v podcastu Cesty Zdopravy.cz ministr dopravy Martin Kupka.

Tehdy se však ještě nemluvilo o tom, že by mělo o nakládku na trati zájem ČD Cargo. Trať by tak  nemusela sloužit jen čtyřem párům sezonních víkendových vlaků KŽC Doprava v objednávce Ústeckého kraje pro pár stovek turistů. Nabízí se i možnost nákladní dopravy.

Pravidelný provoz osobních vlaků na Kozí dráze skončil v roce 2007, vypravování turistických vlaků obcemi a městy a také soukromými společnostmi skončilo v roce 2015. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Správě železnic za nepřidělení kapacity dopravci pro provoz na trati Děčín–Oldřichov u Duchcova vyměřil v minulosti pokutu 50 tisíc korun.

Bude zajímavé sledovat, jaký zvítězí přístup. Zda se najde cesta, jak by draze opravená regionální dráha pro několik málo turistických vlaků mohla sloužit i železniční nákladní dopravě. Tedy původnímu účelu, pro který v roce 1871 vznikla.

Tagy ČD Cargo Děčín - Oldřichov u Duchcova Kozí dráha Správa železnic
374 komentářů