Budova nádraží v Aši půjde k zemi, nahradí ji novostavba

Nová podoba výpravní budovy v Aši. Foto: Správa železnicNová podoba výpravní budovy v Aši. Foto: Správa železnic

Stávající budova z roku 1971 je už příliš velká.

Správa železnic zbourá výpravní budovu ve stanici Aš a na jejím místě postaví novou. Na práce už vypsala soutěž, odhadovaná cena je 65 milionů korun. Hotovo má být na konci příštího roku.

Zakázka je společná s městem Aš. Stávající budova je z roku 1971. Z pohledu současného drážního provozu je naddimenzovaná, navíc se nachází v nevyhovujícím stavu. Jako nejvýhodnější varianta proto byla vybrána výstavba zcela nového, jednopodlažního objektu s výrazně menším objemem a v energeticky úsporném standardu,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Novostavba bude oproti stávající výpravní budově posunuta východním směrem, blíže k druhému nástupišti. Přízemní objekt bude tvořen dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Prosklená stěna odbavovací haly bude ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly naváže nižší část s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu.

Součástí prací bude renovace zastřešení přilehlého nástupiště, které využívají vlaky ve směru do německého Hofu. Rekonstrukcí projde rovněž přejezd na koleji vedoucí do Hranic v Čechách.

Ve spolupráci s městem Aš bude upraven přednádražní prostor, kde se vybuduje malý autobusový terminál v přímé návaznosti na vlakové nástupiště. V sousedství nové výpravní budovy navíc vznikne 22 parkovacích míst pro veřejnost.

Nová podoba výpravní budovy v Aši. Foto: Správa železnicNová podoba výpravní budovy v Aši. Foto: Správa železnicStávající výpravní budova v Aši. Foto: Vojtěch Dočkal / Wikimedia Commons
Tagy Správa železnic
46 komentářů