Autobusy Dopravci Komentáře Názory Železnice

Brutto, nebo netto? Právní pohled na smlouvy státu a krajů s dopravci

Siemens Desiro společnosti Die Länderbahn v Hrádku nad Nisou. Foto: Jan Sůra
Siemens Desiro společnosti Die Länderbahn v Hrádku nad Nisou. Foto: Jan Sůra

V České republice aktuálně vrcholí uzavírání nových smluv s železničními dopravci a často se přitom skloňují termíny brutto a netto. Jelikož jsou často tyto dva druhy smluv zaměňovány, rozhodl se deník Zdopravy.cz požádat o odbornější výklad Michala Sniehottu z advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal.

V současné době lze v rámci veřejné linkové dopravy sjednat dva typy smluv, a to takzvané netto smlouvy a brutto smlouvy. Kritérium, které odlišuje tyto základní typy smluv, pak představuje míra finančního rizika přenášeného na dopravce.

Rozdíl mezi těmito dvěma typy smluv je tedy ten, že u brutto smlouvy nese dopravce pouze nákladové riziko, tedy případné zvýšení výdajů, které musí dopravce vynaložit na zajištění provozu veřejné linkové dopravy oproti jejich výši předpokládané v nabídce při uzavření smlouvy. Dopravce se tudíž musí vypořádat s růstem cen pohonných hmot, náhradních dílů, mezd, nákladů na údržbu vozidlového parku apod. Naproti tomu objednatel nese riziko tržeb, tedy riziko zda se naplní odhadované výnosy. Nenaplnění předpokládaných příjmů z tržeb z přepravy cestujících tudíž jde na vrub objednatele. Naopak v případě netto smluv dopravce nese riziko nákladů i riziko tržeb. V tomto modelu příjmy dopravce tvoří vedle kompenzace hrazené objednatelem i realizované tržby z přepravy cestujících.

V praxi v ČR donedávna převládaly netto smlouvy. V posledních letech jsou však objednateli stále častěji uzavírány brutto smlouvy. Důvodem je především postupné budování integrovaných dopravních systémů, pro které jsou brutto smlouvy považovány za vhodnější.

V obecné rovině však nelze jednoznačně jeden typ smluv upřednostnit před druhým. Oba typy smluv jsou totiž spojeny jak s určitými výhodami, tak i s jistými nevýhodami.

V souvislosti s rozšířením využívání brutto smluv se často objevuje jejich kritika spočívající v tom, že jelikož jsou u nich tržby příjmem objednatele, nemotivují dopravce dostatečně ke zvyšování tržeb a kvality. Této kritice lze rozumět, ale to pouze do určité míry. Riziko, že dopravce nebude usilovat o kvalitu služeb a tudíž o růst tržeb, je totiž možné minimalizovat celou řadou smluvních ustanovení. Doporučuje se například ve smlouvě s dopravcem stanovit jak minimální požadavky na kvalitu provozované linkové dopravy, tak i oprávnění objednatele kontrolovat úroveň a kvalitu služeb. Smlouvy by taktéž měly obsahovat sankce kupříkladu v podobě smluvních pokut za neplnění předepsaných standardů kvality. Dále je přípustné zainteresovat dopravce na rozvoji poskytovaných služeb ve formě bonusů za přírůstek cestujících apod.

Odhlédneme-li od shora nastíněného rizika, přenášejí brutto smlouvy pro objednatele celou paletu výhod. Objednatel má v jejich rámci mnohem větší prostor k aktivitě než u netto smluv. Může si osobovat rozhodování o rozsahu realizovaného dopravního výkonu, jízdním řádu a návaznosti spojů, výši tarifu, cenotvorbě, má možnost stanovit jednotné jízdné v rámci dopravního systému, včetně přestupních jízdenek apod. Objednatel dále rozhoduje o podobě poskytovaných služeb a disponuje možností stanovení podrobných technických standardů. Dále se udává, že brutto smlouvy umožňují zapojení více dopravců a podporují tím soutěžní prostředí mezi dopravci, a to včetně možnosti zapojení i menších a středně velkých dopravců.

Abychom však nezůstali jen kladů, brutto smlouvy s sebou nesou i jiné nevýhody než riziko snížení tržeb pro objednatele a slabé motivace dopravců na přilákání nových cestujících. Tento smluvní systém je dále spojen s vyšší administrativním a kontrolním zatížením na straně objednatelů.

Výhody a nevýhody však jde identifikovat i u netto smluv. Jejich přednosti je to, že motivují dopravce ke snižování nákladů a zároveň i zvyšování tržeb. Lze tudíž očekávat, že dopravci v případě netto smluv budou zvyšovat atraktivitu poskytovaných služeb a cílit tím na zvýšení počtu přepravených cestujících, což s sebou nese i pozitivní ekologické důsledky. Výhodou pro některé objednatele může být i to, že tento typ smluv se pojí s menším kontrolním, administrativním a účetní zatížením. Za klad lze jistě považovat i to, že objednatel by měl být schopen relativně přesně odhadnout své náklady na zajištění veřejné linkové dopravy, stejně jako přenos podstatné části hospodářských rizik na dopravce.

Nevýhodou netto smluv je z povahy věci to, že objednatel má menší možnost ovlivňovat např. výši ceny jízdného nebo detailní podobu a kvalitu poskytovaných služeb. S tím souvisí, že objednatel zpravidla nemá tak kvalitní kontrolu nad finančními toky jako v případě brutto smluv. Objednatel také zpravidla nemá možnost určovat dopravci jízdní řády, návaznosti apod.

Závěrem lze uzavřít, že vhodným nastavením smluvních ustanovení je možné nevýhody jak brutto, tak i netto smluv, do značné míry eliminovat. Objednatelé by tudíž při volbě konkrétního smluvního typu měli vycházet především z dopravních, geografických a demografických specifik obsluhované oblasti a zejména ze své vize fungování celého systému dopravy na rozhodném území a předkládané role a aktivity objednatele v jeho rámci. Obecně lze vyjít z toho, že systém brutto smluv je vhodnější pro regiony s integrovanými dopravními systémy s distribucí tržeb mezi dopravci, které jsou demograficky a dopravně dynamické a objednatel v nich chce zaujmout aktivní roli. Naopak netto smlouvy jsou vhodné především pro regiony, jejichž dopravní charakteristiky jsou ustálené a nepodléhají výraznějším výkyvům, přičemž objednatel v nich má hrát spíše konzervativnější úlohu

Michal Sniehotta

16 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Iva D.

Podle mě brutto smlouvy u kraje mají nevýhodu, že dopravce a jejich zaměstnance vůbec nemotivuji vybírat jízdné. Protože o tržbu vubec nemusí usilovat. Kontrola je samozřejmě směšná, protože by těch kontrolorů muselo být desítky.

Tronda

Co motivuje zaměstnance dopravce vybírat jízdné při systému netto smluv? Konkrétní zaměstnanec přece o tržbu nemusí usilovat.

Kamui

Pokud vím, tak průvodčí u ČD má z jím prodaných jízdenek provizi.

Aslanex

Má provizi z prodaných jízdenek ČD, ale například nemá provizi z přirážek…

Ludvík

Nechápal jsem následující situaci. Jezdím vlakem na trasách obsluhovaných rychlíky v objednávce Ministerstva dopravy i osobáky objednanými krajem. Vše vlaky ČD. Když si koupím jízdenku, mohu jet rychlíkem i osobákem. Kupuji si i zpáteční a někdy ani předem nevím, zda zpět pojedu rychlíkem nebo osobákem. Pokud mají ČD smlouvy netto, nemusí moc řešit za jakou službu moje platba plyne. Snad pro jejich vnitřní statistiku si mohou udělat nějaký přibližný odhad. Ale co pokud budou mít některou ze smlouv brutto, to budou muset řešit čí majetek je tržba za jízdenku. Otázkou je technické řešení. Dnes opravdu nevědí na jaké vlaky jsem… Číst vice »

Zond

Řešit se to bude státním jízdným. Což je ještě dobré – na Západě už to dlouho funguje tak, že lístek na dálkovku se kupuje jak na letadlo, dopředu a s rezervací na konkrétní spoj, a na místní dopravu v automatu/u průvodčího.

Dominik

Jenže to je výhoda našeho systému, že i na dálkový spoj nepotřebujete místenku. Docela zásadní plus.

Aslanex

V PID je toto řešeno dopravními průzkumy a dělení tržeb z integrovaných jízdenek podle statistického podílu cestujících.

XXXD

Nevýhodou netto smluv je z povahy věci to, že objednatel má menší možnost ovlivňovat např. výši ceny jízdného nebo detailní podobu a kvalitu poskytovaných služeb. S tím souvisí, že objednatel zpravidla nemá tak kvalitní kontrolu nad finančními toky jako v případě brutto smluv. Objednatel také zpravidla nemá možnost určovat dopravci jízdní řády, návaznosti apod. Co to je za blbost? To mně prosím vysvětlete, proč by objednavatel nemohl nastavit u netto smluv podobné podmínky jako u brutto smluv. Nebo on je snad nějaký zákon, který přikazuje, co může objednavatel v dané smlouvě požadovat? Mám takový pocit, že objednavatel si může ve… Číst vice »

os.ka.rek

Brutto a netto se neskloňují. 😀

babilon

I ty, Brutte? 🙂

Jméno*

Jsem všemi deseti pro vysoutěžené brutto smlouvy s tarifem kraje bez tarifů dopravce, alespoň postupně zmizí režijky a kraje začnou vydělávat na studentech 😀 😀

železničář v důchodu

Budou-li sjednoceny tarifní zásady ve všech krajích shodně a jízdenky obstaratelné po celé ČR pro všechny regiony, pak by to asi velké problémy nepřinášelo.

Lektor

Nebojte i krajské a státní tarify umožní celositove jízdenky, takže rezijky nezmizí.

Tronda

Umožňují zakoupení jízdenek za platnou cenu, takže režijky těžko, leda že dopravce zakoupí svým zaměstnancům síťovku, ale bude to pro ČD poněkud nákladné. 🙂

Dominik

Ale to je hrůza, že ti nádraží mají vlaky levnější. Ta režijka Vám nějak leží v žaludku.