Bourání jako optimalizace. Správa železnic začíná se zmenšování některých nádraží

Výpravní budova ve stanici Varnsdorf. Foto: Zdopravy.cz / Jan SůraVýpravní budova ve stanici Varnsdorf. Foto: Zdopravy.cz / Jan Sůra

Řada výpravních budov je už pro potřeby Správy železnic zbytečně velká, začíná jejich demolice.

Některé velké výpravní budovy na české železnici čeká v příštích měsících výrazné zmenšení nebo úplné zbourání a nahrazení menšími. Správa železnice o takových akcích mluví jako o optimalizaci, v praxi jde ale spíše o demolici velké části budovy.

Zatím posledním takovým případem je zakázka na optimalizaci budovy ve Varnsdorfu. Rozlehlá budova je několik let zcela uzavřená veřejnosti. Podle zadávací dokumentace dojde k demolici střední části a východního křídla, z budovy zůstane zachováno jen západní křídlo. K demolici by mělo dojít ještě letos.

„Zájmová část stavby je dlouhodobě bez využití s velmi zastaralým sanitárním vybavením a velmi malým komfortem využití. Po přemístění všech potřebných provozů SŽDC do západního křídla nemá majitel objektu pro tuto část stavby žádné využití a její existence s sebou nese pouze náklady na údržbu,“ uvedla Správa železnic v zadávací dokumentaci.

Podobná akce začala už nedávno ve stanici Dětřichov nad Bystřicí na trati z Olomouce do Krnova. Podle Správy železnice je stávající výpravní budova předimenzovaná a v nevyhovujícím stavu.

V Dětřichově dochází ke kompletní demolici, v místě původní budovy bude nově postavena zděná část včetně přilehlého zastřešeného nástupiště. Dále se zde zřídí parkoviště, stojany pro kola a další plocha se zatravní. V novostavbě se následně umístí technologie pro provoz dráhy, dopravní kanceláře, čekárny a veřejné toalety.

Akce je rozdělena do čtyř etap, pro cestující se během jejího průběhu zajistí provizorní čekárna, prodej jízdních dokladů pak bude stejně jako dosud probíhat ve vlaku. Stavba by měla skončit v červnu příštího roku, jejím zhotovitelem jsou Hroší stavby Morava. Předpokládané náklady dosahují 25 milionů korun.

Tagy demolice nádražních budov Dětřichov nad Bystřicí Správa železnic Top Varnsdorf výpravní budova
86 komentářů