dpp

Boj o ošlapné. SŽDC zavedla nový ceník za přístup na nádraží, regulátor ho zatrhl

Zastávka Chabeřice. Motorový vůz 810 by zde měl podle návrhu SŽDC zaplatit za zastavení 1,20 Kč. Autor: Stribrohorak – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36808016Zastávka Chabeřice. Motorový vůz 810 by zde měl podle návrhu SŽDC zaplatit za zastavení 1,20 Kč. Autor: Stribrohorak – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36808016

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) předběžným opatřením zakázal Správě železniční dopravní cesty používat některé body Prohlášení o dráze

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) předběžným opatřením zakázal Správě železniční dopravní cesty používat některé body Prohlášení o dráze pro jízdní řád 2020, kterým zcela nečekaně zavedl správce kolejí takzvané ošlapné. Stalo se tak na popud dvou dopravců: Českých drah a Arrivy.

Podle nových bodů Prohlášení o dráze by měli platit nově osobní dopravci za zastavení v každé stanici či zastávce. Oproti původním plánům šlo ale o výrazné navýšení.

Ošlapné je nově označeno jako poplatek za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. SŽDC chce z těchto peněz financovat údržbu těchto přístupových cest, podobný poplatek je běžný například v Německu. Už první pokus narazil a drážní regulátor na popud dopravců takovou změnu zarazil a přikázal vypracovat SŽDC nový systém výpočtu ceny.

SŽDC ale minulý týden překvapila dopravce, když bez aktivní konzultace oznámilo nový ceník, který zahrnulo do změny prohlášení o dráze, podle které bude zpoplatněno použití dráhy včetně přístupových cest na stanicích a zastávkách již od 15. prosince. Oproti původnímu „drahému“ ceníku došlo ještě k výraznému navýšení cen. SŽDC rozdělila stanice a zastávky do několika kategorií. Platit se má i za přístup k zastávce po nezpevněných cestách.

Podle rozhodnutí ÚPDI Prohlášení o dráze napadly Arriva vlaky a České dráhy. V textu návrhu na zrušení sporných bodů například Arriva argumentuje tím, že nová pravidla nebyla známa v okamžiku podání žádosti o přidělení kapacity dráhy. Upozorňují také na nadměrný výkyv cen za užití dráhy. Dopravci se o zavedení ošlapného dozvěděli teprve minulý týden.

Arriva uvádí jako příklad změnu ceny za užití dráhy pro vlak sestávající ze tří motorových vozů ř. 840 (o hmotnosti 153 t), zastavujících ve všech železničních stanicích a zastávkách mezi Libercem a Harrachovem. Cena před nabytím účinnosti této změny prohlášení o dráze činí 354,01 Kč, po jejím nabytí 577,39 Kč. Jde tedy o nárůst o 63 %. „SŽDC nerespektovala obchodní potřeby a požadavky dopravců a jejich zákazníků – objednatelů,“ uvedly České dráhy v návrhu. Proti novému ceníku se ozvali už i objednatelé. „Znamená to jen na území Prahy pro nás navýšení nákladů o 15 milionů korun ročně,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí Ropidu.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše bylo dříve stanoveno, že roční výnos z tohoto poplatku má dosáhnout zhruba 140 milionů korun. „Cena byla stanovena jako průměrná pro všechny stanice a zastávky. SŽDC se při tom řídila úvahou, že dopravcům, potažmo jejich cestujícím, je za požadovanou cenu poskytován prostý průchod k vlakům bez dalších služeb a není tedy nutné vytvářet novou kategorizaci stanic a zastávek. Pro výpočet ceny byla, stejně jako u železničních tratí použita poměrová metoda separace přímých nákladů na opravy a údržbu,“ vysvětlil Illiaš.

Poté, co ÚPDI zrušil první verzi ceníku, SŽDC začala měnit způsob výpočtu. Podle Illiaše teď odpovídají požadavkům ÚPDI. „Především jsme rozčlenili stanice a zastávky podle jejich vybavenosti přístupovými komunikacemi na 5 kategorií. Změnili jsme metodu výběru uznatelných druhů nákladů a na základě analýzy dosavadního počtu vlaků, jejich průměrné hmotnosti a počtů zastavení dospěla k ceně za zastavení vlaku pro jednotlivé kategorie stanic a zastávek, celková cílová částka výběru pak činí 193,4 mil. Kč za rok,“ dodal Illiaš.

Výpočet navýšení u vlaku z Liberce do Harrachova SŽDC považuje za extrémní případ. „Zatímco cena za vlakové kilometry je nízká, protože vlak jede, s výjimkou krátkého úseku v uzlu Liberec, po trati s nejnižší úrovní zpoplatnění (kategorie 5), cena za použití přístupových komunikací je ovlivněna vysokým počtem zastávek, z toho nejvíc v kategorii 15, kde je jednotková sazba vlivem adresného přiřazení nákladů požadovaného ÚPDI a nižším celkovým počtem zastavení vlaků ve stanicích a zastávkách této kategorie na síti SŽDC relativně vysoká,“ dodal Illiaš. Z orientačních výpočtů SŽDC vyplývá, že průměrný podíl cen za přístupové komunikace se pohybuje kolem 11% poplatku za dopravní cestu.

Tagy ošlapné poplatek za použití přístupových komunikací Prohlášení o dráze Správa železniční dopravní cesty SŽDC Top ÚPDI úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
146 komentářů