Co s ošlapným? Úřad ho i napodruhé zrušil, SŽDC musí vzít v potaz úroveň stanic

Nádraží v Turnově. Foto: České dráhyNádraží v Turnově. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty nedokázala ani napodruhé obhájit svůj pohled na ošlapné před Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře. Správci

Správa železniční dopravní cesty nedokázala ani napodruhé obhájit svůj pohled na ošlapné před Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře. Správci železnic dali ošlapné vůbec poprvé do prohlášení o dráze (na rok 2020), úřad jim ho ale už v květnu zrušil jako diskriminační a protizákonné. Nově tento týden předseda úřadu zamítl i rozklad a definitivně tak model ošlapného z dílny SŽDC zrušil.

Ošlapné mají dopravci nově platit za to, že jejich cestující využívají přístupových cest k vlakům. Mezi přístupové komunikace patří například přechody, nadchody, podchody, eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky, nástupiště a přístřešky. K úřadu pohnala správu železnic dopravní společnost KŽC Doprava, která mimo jiné poukázala na fakt, že stanice a zastávky mají různá vybavení, dopravci přitom mají platit stejně v zapadlé vísce jako na hlavním nádraží ve velkém městě.

„Ceny musejí být stanoveny na základě přímých nákladů za tyto komunikace v rámci jejich kategorií a nesmějí odrážet náklady na prostory zařízení služeb,“ dal nyní KŽC za pravdu předseda úřadu Pavel Kodym. „Cena za užití dráhy jízdou vlaku, stejně tak jako základní cena za regulované služby, smí zahrnovat pouze náklady přímo vynaložené na regulované služby. Splnění tohoto požadavku je nutno doložit kalkulací,“ vytkl dále úřad správcům železnice jejich plošný přístup.

SŽDC nicméně s ošlapným dál počítá, podle ní není jeho zavedení od letošního 15. prosince ohroženo. „SŽDC tedy podle názoru ÚPDI nově propočítá cenu za jedno zastavení vlaku osobní dopravy v závislosti na kategorizaci přístupových komunikaci,“ sdělil mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Správa železnic očekává, že jí ošlapné příští rok vynese zhruba 140 milionů korun. Jde o dodatečné peníze, které si bude moci přičíst k balíku, který dopravci platí za užití železniční dopravní cesty. Loni zaplatili 3,653 miliardy korun.

SŽDC ve zrušené pasáži stanovila základní cenu za jedno zastavení vlaku na částku 4,038 koruny. Dále se ve vzorečku počítá s hmotností vlaku (bez lokomotiv), koeficientem přepočtu hmotnosti a počtem zastavení vlaku.

Tagy KŽC Doprava ošlapné SŽDC Top ÚPDI
16 komentářů