SŽDC zavedla poprvé ošlapné, úřad ho na popud KŽC zrušil jako diskriminační

Nádraží Počátky-Žirovnice. Autor: Krabat77 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]Nádraží Počátky-Žirovnice. Autor: Krabat77 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Správě železniční dopravní cesty zatím nevychází první pokus o zavedení takzvaného ošlapného. Jde o poplatek, který budou platit dopravci za

Správě železniční dopravní cesty zatím nevychází první pokus o zavedení takzvaného ošlapného. Jde o poplatek, který budou platit dopravci za průchod svých cestujících k vlakům. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) jej ale v první instanci z Prohlášení o dráze na rok 2020 vyškrtl. Stalo se tak na popud společnosti KŽC Doprava, která způsob výpočtu označila za diskriminační.

SŽDC vyšla při kalkulaci ceny podle mluvčí Radky Pistoriusové z přímých nákladů na přístupové komunikace v roce 2017. Mezi přístupové komunikace patří například přechody, nadchody, podchody, eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky, nástupiště a přístřešky. Náklady (zhruba 120 milionů ročně) byly získány z 2698 dopravních bodů, které jsou určeny pro nástup a výstup cestujících.

Základní cena za jedno zastavení byla vypočtena na částku 4,038 koruny. Dále se ve vzorečku počítá s hmotností vlaku (bez lokomotiv), koeficientem přepočtu hmotnosti a počtem zastavení vlaku (vzorec na konci článku).

KŽC Doprava především poukázala na fakt, že stanice a zastávky mají různá vybavení a dopravce budou platit stejně v zapadlé vísce jako na hlavním nádraží ve velkém městě. „Podle KŽC je cena stanovena jako diskriminační, to jest v rozporu s § 33 odst. 1 zákona o dráhách, jelikož nereflektuje rozsah služeb, kdy tento nelze nijak zjistit, a užívání služby neumožňuje reklamaci,“ píše ÚPDI ve svém rozhodnutí, kterým příslušnou pasáž v Prohlášení o dráze zrušil.

SŽDC s tím nesouhlasí a podala rozklad k předsedovi úřadu. „Rozhodnutí předsedy ÚPDI bude směrodatné
pro další kroky v dané problematice,“ doplnila Pistoriusová.

Do stejného soudku jako ošlapné pak patří i poplatek za nádražní hlášení, o jehož zavedení SŽDC rovněž uvažuje. To by zřejmě šlo ruku v ruce s výrazným omezením hlášení.

Cpk = Nz x Zpk x mpk x kpk kde:

Cpk = cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy [Kč] SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2020 – Příloha “C“ 8/11
Nz = plánovaný počet zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a výstup cestujících (viz článek IV.2)
Zpk = základní cena za plánované zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a výstup cestujících [Kč/zastavení](viz článek IV.3) (4,038 Kč)
mpk = hmotnost vlaku pro výpočet ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy [t] (viz článek IV.4)
kpk = koeficient přepočtu hmotnosti (pro rok 2020: 0,008223)

Pramen: Prohlášení o dráze pro rok 2020

Tagy KŽC Doprava ošlapné SŽDC Top ÚPDI
55 komentářů