z prahy

BMW pokročilo se stavbou zkušebního okruhu u Sokolova, nabírá první zaměstnance

Zkušební polygon BMW u Sokolova. Foto: BMWZkušební polygon BMW u Sokolova. Foto: BMW

První etapa bude v provozu v polovině června 2023.

Společnost BMW Group vypsala první výběrová řízení na nové zaměstnance pro Vývojové centrum. To vzniká severně od Sokolova a bude sloužit hlavně jako zkušební polygon pro vývoj autonomních aut.

Vše směřuje ke puštění plného provozu v červnu 2023. Práce probíhají podle plánu,“ uvedla automobilka v tiskové zprávě. Podle výrobce aut komplexnost a vysoká specializace celého projektu vyžaduje již nyní postupný nábor a personální obsazení zejména provozních pozic. Mezi prvními budou přijati specialisté bezpečnosti zkušebních tratí a řízení testů.

Před nástupem na tuto pozici budou muset noví spolupracovníci absolvovat sérii školení v ostatních vývojových centrech BMW Group v Německu, ve Francii či ve Švédsku.

V připravovaném BMW Group Vývojovém centru budou vznikat automobily vybavené nejmodernějšími systémy pro autonomní jízdu na světě, a to vyžaduje nejen prvotřídní technologické zázemí, ale také kvalitní místní pracovní sílu. Spolu s partnery vytvoří budované testovací centrum v regionu více než sto nových pracovních míst. Nové pracovní pozice přivedou do regionu nové lidi s jejich rodinami a přispějí tak k rozvoji celého regionu.

Plocha budoucího vývojového centra se nachází na místě bývalé výsypky severně od Sokolova a zabere přibližně 650 hektarů. BMW do areálu investuje přes šest miliard korun. V současné době se průběžně provádějí zemní práce a úprava podloží v celém areálu, včetně úprav pro odvodnění a přípravy povrchů pro pokládku asfaltových ploch. V září se dokončenost pohybovala v rozmezí přibližně 50 až 70 % podle konkrétního místa. Pracuje se také na mostech, které budou součástí areálu, ale i na 27 plánovaných zádržných nádržích na vodu. Přibližně z poloviny jsou již dokončeny propustky a příklopy. Provoz v první etapě má být spuštěn v červnu 2023.

Zkušební polygon BMW u Sokolova. Foto: BMWZkušební polygon BMW u Sokolova. Foto: BMWZkušební polygon BMW u Sokolova. Foto: BMW
Tagy bmw zkušební centrum BMW u Sokolova
10 komentářů