Alstom prohrál spor o podmínky soutěže na nové vlaky Českých drah

Elektrická jednotka Coradia Continetal od Alstomu. Foto: AlstomElektrická jednotka Coradia Continetal od Alstomu. Foto: Alstom

Společnost Alstom neuspěla se stížností na soutěž Českých drah na nové elektrické jednotky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) její

Společnost Alstom neuspěla se stížností na soutěž Českých drah na nové elektrické jednotky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) její návrh definitivně zamítl.

ÚOHS dnes zamítnutí rozkladu předsedou Petrem Rafajem potvrdil v tiskové zprávě. Jde o zakázku na rámcovou smlouvu pro elektrické jednotky pro regionální dopravu EMU160. Nepravomocně rozhodl ÚOHS již v září.  Skončilo tak i předběžné opatření, které zakazovalo Českým drahám pokračovat v zakázce.

Úřad návrh společnosti Alstom Transport Deutschland GmbH zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí pochybení zadavatele v navrhovatelem namítaném nezákonném nastavení zadávacích podmínek, týkajícím se zejména absence minimálního plnění, dodacích termínů, platebních podmínek či absence limitace záruční doby a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, neshledal,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Alstom napadal soutěž na rámcovou smlouvu na až 50 elektrických jednotek za 6,4 miliardy korun. V zadávací dokumentaci dráhy uvedly předpoklad (nikoliv závazek), že v první várce odeberou deset jednotek. Vlaky mají být jednopodlažní, částečně nízkopodlažní a s kapacitou 140 míst. Podobné argumenty proti jiné soutěži ČD měla i společnost Bombardier.

Námitky mířily například proti délce dodacích lhůt nebo i skutečnosti, že České dráhy nemusí nakonec odebrat jediný vlak. Alstom je další firmou, která upozornila, že soutěže Českých drah na elektrické jednotky zvýhodňují Škodu Transportation. „Smluvní podmínky svým nastavením bezdůvodně znevýhodňují zahraniční dodavatele.“ uvedl Alstom. Naráží na to, že jednotky RegioPanter a InterPanter jsou už na českém trhu schválené, zatímco například jednotky od Alstomu či Bombardieru ne. Požadují proto delší dodací dobu, než 25 měsíců.

České dráhy vysvětlují to, že nemohou specifikovat alespoň minimální objem vlaků, které si objednají tím, že stále jednají s kraji. „Zadavatel předpokládá, že v časovém horizontu následujících cca 27 – 60 měsíců bude potřebovat až několik desítek elektrických jednotek, které jsou předmětem veřejné zakázky, přesný počet ani termín však nedokáže stanovit, neboť tyto skutečnosti závisí na rozhodnutí krajů, které zadavatel není schopen ovlivnit. Zadavatel dále konstatuje, že jedná v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivity, a tudíž na sebe nemůže vzít závazek spočívající v nakoupení jednotek, pro které by neměl upotřebení,“ uvedly ČD ve vyjádření pro antimonopolní úřad.

Ve hře o dodávku vlaků jsou tři firmy: kromě Škody také Siemens a španělský CAF. I proto České dráhy tvrdí, že nikoho nediskriminují, když se přihlásili i jiní zájemci.

Podle Rafaje je navrhovatel povinen konkretizovat důvody, pro které je přesvědčen, že je napadený úkon či postup zadavatele nezákonný. „Prosté označení nezákonného úkonu, bez specifikace toho, v čem tvrzená nezákonnost spočívá, ve svém důsledku neumožňuje řádný přezkum. Je na navrhovateli, aby dostatečně specifikoval důvody, pro které usuzuje na nezákonnost postupu zadavatele,“ řekl Rafaj.

Šéf Alstomu v České republice Jiří Filip nechtěl verdikt komentovat, podle jeho slov se poradí o dalším postupu.

Tagy alstom České dráhy EMU 160 nákup elektrických jednotek Top ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
36 komentářů