LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Alstom neuspěl se stížností na soutěž ČD. Podle ÚOHS nemusí objednat jediný vlak

Jednotka Régiolis pro příměstskou dopravu ve Francii. Foto: AlstomJednotka Régiolis pro příměstskou dopravu ve Francii. Foto: Alstom

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost jednoho z největších světových výrobců kolejových vozidel na soutěž Českých drah na

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost jednoho z největších světových výrobců kolejových vozidel na soutěž Českých drah na dodávku až 50 elektrických jednotek. Rozhodnutí není  pravomocné, České dráhy zatím nesmí uzavřít s možným vítězem smlouvu.

Neshledali jsme důvody pro uložení nápravného opatření,“ potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Alstom napadal soutěž na rámcovou smlouvu na až 50 elektrických jednotek za 6,4 miliardy korun. V zadávací dokumentaci dráhy uvedly předpoklad (nikoliv závazek), že v první várce odeberou deset jednotek. Vlaky mají být jednopodlažní, částečně nízkopodlažní a s kapacitou 140 míst.

Námitky mířily například proti délce dodacích lhůt nebo i skutečnosti, že České dráhy nemusí nakonec odebrat jediný vlak. Podobnou podmínku nedávno kritizoval Bombardier u jiné soutěže Českých drah.

Rozhodnutí není pravomocné, Alstom může podat rozklad. „Současně bylo s vydáním prvostupňového rozhodnutí také vydáno předběžné opatření, kterým se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci,“ dodal Švanda.

Podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka soutěž zatím běží, ještě probíhá kvalifikace uchazečů. Alstom se už v minulosti odmítal k námitkám vyjádřit.

Alstom je další firmou, která upozornila, že soutěže Českých drah na elektrické jednotky zvýhodňují Škodu Transportation. „Smluvní podmínky svým nastavením  bezdůvodně znevýhodňují zahraniční dodavatele.“ uvedl Alstom. Naráží na to, že jednotky RegioPanter a InterPanter jsou už na českém trhu schválené, zatímco například jednotky od Alstomu či Bombardieru ne. Požadují proto delší dodací dobu, než 25 měsíců.

Ve hře o dodávku vlaků jsou tři firmy: kromě Škody také Siemens a španělský CAF. I proto České dráhy tvrdí, že nikoho nediskriminují, když se přihlásili i jiní zájemci.

České dráhy vysvětlují to, že nemohou specifikovat alespoň minimální objem vlaků, které si objednají tím, že stále jednají s kraji. „Zadavatel předpokládá, že v časovém horizontu následujících cca 27 – 60 měsíců bude potřebovat až několik desítek elektrických jednotek, které jsou předmětem veřejné zakázky, přesný počet ani termín však nedokáže stanovit, neboť tyto skutečnosti závisí na rozhodnutí krajů, které zadavatel není schopen ovlivnit. Zadavatel dále konstatuje, že jedná v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivity, a tudíž na sebe nemůže vzít závazek spočívající v nakoupení jednotek, pro které by neměl upotřebení,“ uvedly ČD ve vyjádření pro antimonopolní úřad. Alstom je další firmou, která upozornila, že soutěže Českých drah na elektrické jednotky zvýhodňují Škodu Transportation. „Smluvní podmínky svým nastavením bezdůvodně znevýhodňují zahraniční dodavatele,“ uvedl Alstom. Naráží na to, že jednotky RegioPanter a InterPanter od Škody jsou už na českém trhu schválené, zatímco například jednotky od Alstomu či Bombardieru ne. Požadují proto delší dodací dobu, než 25 měsíců.

Ve hře o dodávku vlaků jsou tři firmy: kromě Škody také Siemens a španělský CAF. I proto České dráhy tvrdí, že nikoho nediskriminují, když se přihlásili i jiní zájemci.

České dráhy vysvětlují to, že nemohou specifikovat alespoň minimální objem vlaků, které si objednají tím, že stále jednají s kraji. „Zadavatel předpokládá, že v časovém horizontu následujících cca 27 – 60 měsíců bude potřebovat až několik desítek elektrických jednotek, které jsou předmětem veřejné zakázky, přesný počet ani termín však nedokáže stanovit, neboť tyto skutečnosti závisí na rozhodnutí krajů, které zadavatel není schopen ovlivnit. Zadavatel dále konstatuje, že jedná v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivity, a tudíž na sebe nemůže vzít závazek spočívající v nakoupení jednotek, pro které by neměl upotřebení,“ uvedly ČD ve vyjádření pro antimonopolní úřad.

ÚOHS takovou argumentaci nepoptat nakonec jediný vlak přijal jako možnou argumentaci a dal ČD za pravdu.  „Možnost nepoptávat plnění tak není výsledkem prosté libovůle zadavatele, neboť ten je odkázán na rozhodnutí třetích osob, od kterých se bude jeho následná poptávka odvíjet. Úřad tedy shrnuje, že tuto zadávací podmínku považuje za zdůvodněnou,“ uvedl ÚOHS ve svém rozhodnutí. 

Tagy alstom bombardier České dráhy rámcová smlouva na 50 elektrických jednotek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
30 komentářů