2025. Stát poprvé řekl, kdy bude ETCS na dvou koridorech povinné

Lokomotiva 163.022 společnosti ČD Cargo bude jako první vybavena zabezpečovačem ETCS. Foto: ČD CargoLokomotiva 163.022 společnosti ČD Cargo bude jako první vybavena zabezpečovačem ETCS. Foto: ČD Cargo

Dva nejvytíženější železniční koridory čeká do necelých šesti let zásadní změna. Od 1. ledna 2025 by na I. koridoru z

Dva nejvytíženější železniční koridory čeká do necelých šesti let zásadní změna. Od 1. ledna 2025 by na I. koridoru z Děčína až do Břeclavi, z II. koridoru z Břeclavi do Bohumína a Petrovic u Karviné a na úseku mezi Českou Třebovou a Přerovem neměly vyjet už žádné vlaky, které nejsou vybaveny zabezpečovačem ETCS. Pro dopravce to bude znamenat miliardové náklady, pro několik málo firem miliardový byznys.

Termín závazného spuštění takzvaného výhradního provozu pod dohledem systému ETCS oznámilo ministerstvo dopravy železničním dopravcům v dopise, který má redakce k dispozici. Ještě o dva roky dříve se provoz jen s ETCS objeví na trati Olomouc – Uničov, která má projít modernizací a elektrizací. 1. ledna 2025 má být takový provoz i na modernizované trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic.

Po daném termínu bude umožněn průjezd vlaků po dotčených traťových úsecích výhradně pod dohledem systému ETCS a jízda jiných vlaků než s aktivní palubní jednotkou nebude, vyjma výjimečných provozních okolností, umožněna. Vzájmu zajištění vyšší úrovně bezpečnosti bude výhradní provoz vlaků pod dohledem systému ETCS vdalších časových horizontech rozšiřován i na další tratě,“ uvedlo ministerstvo v dopise. ETCS má zajistit výrazně bezpečnější provoz na české železnici,

Zavádění systému ETCS je ale v Česku zatím značně rozpačité. Jeho instalace má velké zpoždění, zatím je jen na části první koridoru a většina dopravců ho raději nepoužívá. Někteří dopravci, kteří ETCS na lokomotivách už mají, se dohodli zahájení zkušebního provozu mezi Kolínem a Břeclaví. Ten znamená, že dopravci jezdí pod dohledem obou zabezpečovačů (LVZ, MIREL – ETCS) nebo rychlostí do 100 km/h s kontrolou bdělosti nebo pod dozorem dvou strojvedoucích.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše aktuálně na úseku Kolín – Česká Třebová – Brno (mimo) – Břeclav probíhá třetí etapa ověřovacího provozu, během které je možné provádět zkušební jízdy vozidel se zapnutou mobilní částí ETCS, jízdy za účelem provedení testů kompatibility a běžné jízdy vlaků s mobilní částí ETCS s provedenými testy kompatibility a vydaným průkazem způsobilosti vlakového zabezpečovače ETCS.

Aktuální stav provozu a plánu pokrytí ETCS na české železnici

Aktuální stav provozu a plánu pokrytí ETCS na české železnici

ETCS vyrábí pouze několik firem, čemuž odpovídají i ceny. V případě starších lokomotiv je cena za instalaci vyšší než zůstatková hodnota v účetnictví. Například ČD Cargo vysoutěžilo nedávno montáž ETCS do lokomotiv 163 a 363 za necelých deset milionů za kus.

Dopravci mohou na instalaci ETCS čerpat dotace, ty ale nemusí stačit. „Ministerstvo dopravy poskytuje na pořízení palubních jednotek ETCS dotace z OPD a do budoucna plánuje podpořit tuto oblast také z národních zdrojů,“ řekla mluvčí Lenka Rezková.Podle ní chystá ministerstvo další výzvu na financování na podzim. Po vyčerpání evropských zdrojů chce ministerstvo použít peníze ze zdrojů SFDI. „Jsme si vědomi toho, že projekt může být vnímán jako nákladný; zavedení ETCS je ovšem nutný krok pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy,“ dodala Rezková.

Rozpačitě se na celý systém dívají i někteří strojvedoucí.  Zakázky na instalaci ETCS na SŽDC vyhrává zatím pouze AŽD Praha, která je v soutěžích jediná, podílí se i na zakázkách na dodávání palubních jednotek.

Tagy ETCS Top
53 komentářů