LOT 3a leaderboard

Zrušení šestikolejného přejezdu na 2. koridoru v Rohatci musí do procesu EIA

Přejezd Rohatec na koridoru Břeclav - Přerov. Pramen: Správa železnicPřejezd Rohatec na koridoru Břeclav - Přerov. Pramen: Správa železnic

Silnice III/4258 v Rohatci překonává šest kolejí, po koridoru se tu jezdí až 160 km/h.

Odstranění železničního přejezdu v Rohatci na trati Přerov – Břeclav, který Správa železnic hodnotí jako nebezpečné místo, musí do procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V takzvaném zjišťovacím řízení o tom rozhodl Jihomoravský kraj.

Před rozebráním přejezdu je třeba totiž vybudovat přeložku silnice III. třídy, která přes přejezd vede. Přeložka o délce přes dva kilometry je součástí záměru. Přeložka napojí silnici III. třídy od Ratíškovic na silnici I/55, která trať překonává nadjezdem. Místo přejezdu pak Správa železnic zbuduje podchod pro pěší a cyklisty. Náklady celé stavby se odhadují na více než 300 milionů korun, stavět by se mělo v letech 2025 a 2026.

Zákres záměru: přejezd Rohatec určený k likvidaci a přeložka silnice. Pramen: Správa železnic

Zákres záměru: přejezd Rohatec určený k likvidaci a přeložka silnice. Pramen: Správa železnic

Silnice III/4258 v Rohatci překonává šest kolejí, po koridoru se tu jezdí až 160 km/h. „Důvodem je odstranění nebezpečného místa na trati tranzitního koridoru. Hlavní důsledky stavby spočívají ve zvýšení bezpečnosti silničního a železničního provozu,“ píše se v dokumentaci Správy železnic.

Přeložka silnice podle ní současně odstraní problém s narůstající intenzitou silniční dopravy převedením této dopravy mimo obydlenou oblast a připraví podmínky pro zapojení této komunikace do plánované mimoúrovňové křižovatky na budoucí dálnici D55.

Správa železnic bude muset v dokumentaci EIA například lépe zdůvodnit lokalitu záměru nebo vyjasnit jeho vliv na potok Járek. Úřad Jihomoravského kraje takových doporučení vydal deset.

Tagy EIA II. koridor přejezd Rohatec seznam Správa železnic Top
67 komentářů