Zpoždění pro nové nádraží ve Vysočanech a rychlejší trať do Lysé. Ministerstvo řeší odvolání kvůli hluku

Vizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDCVizualizace nové podoby stanice Praha - Vysočany. Foto: SŽDC

Správa železnic nemůže začít s jednou z největších akcí na české železnici. Stavební povolení pro modernizaci tratě z Prahy-Vysočan do

Správa železnic nemůže začít s jednou z největších akcí na české železnici. Stavební povolení pro modernizaci tratě z Prahy-Vysočan do Mstětic napadl Robert Fanta z Pardubic, který zpochybňuje stanovisko hygieniků k akustické zátěži.

Odvolání vyplývá z materiálu zveřejněného na úřední desce Ministerstva dopravy. Jde o takzvané závazné stanovisko, které řeší hluk při výstavbě a podle akustické studie i po jejím zprovoznění.

Kdy ministerstvo rozhodne není jasné, stavba ale již teď nabrala zpoždění. „Zahájení stavby bylo plánováno na konec měsíce března. V současné době běží přípravné práce, odstranění vegetace a drobné terénní úpravy,“ řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Text odvolání je na stránkách Drážního úřadu, který vydal napadané stavební povolení. Z něho je patrné, že stěžující není spokojen především s akustickou studií. Ministerstvo zdravotnictví postup pražské a středočeské hygienické stanice potvrdilo.

Zakázku získalo za 4,198 miliardy sdružení čtyř firem vedené společnostmi Subterra a OHL ŽS. Na zakázce se bude podílet ještě Eurovia a Elektrizace železnic. Kromě zlepšení parametrů tratě a její rekonstrukce je součástí i stavba nového nádraží ve Vysočanech.

Na patnáctikilometrovém úseku dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, spodku, nástupišť v zastávce Zeleneč, stanicích Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, dále pak opravami železničních přejezdů, mostních objektů, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího, sdělovacího a komunikačního zařízení. Opravou má dojít k odstranění technicky nevyhovujícího stavu a současně dosáhnout zvýšení traťové rychlosti, a tím zkrácení cestovních dob. Trať má být i vhodnější pro nákladní dopravou než dosud, zvýší se například třída zatížení nebo délka kolejí až pro 740 metrů dlouhé vlaky.

K nepoznání bude především stanice Praha-Vysočany, dnes jedna z nejméně atraktivních na české železnici. Konfigurace stanice bude zcela nová: se dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm. Stávající podchod projde rekonstrukcí a rozšířením, přibudou eskalátory a výtahy. Nástupiště budou navíc propojena novým podchodem pro přístup cestujících z ulic Krátkého a bratří Dohalských. Vznikne zcela nová odbavovací hala, současná zmizí. V úseku u Rajské zahrady má vzniknout nová zastávka, která železnici propojí s metrem. SŽDC pro zastávku stavební povolení má, ale musí čekat na rozhodnutí města Prahy, které bude financovat lávku k metru.

První velké výluky začnou příští rok. Vlaky by na trati měly zrychlit, na některých úsecích až na 160 km/h. Než ale bude zavedeno ETCS, bude na celém úseku až do Lysé nad Labem maximálně stokilometrová rychlost. Dosud je na trati maximum 100 km/h.

Tagy Správa železnic Top Vysočany - Mstětice
107 komentářů