Zemkův dopravce má skončit v chebské MHD, provoz převezme DPKV

MHD v Chebu. Foto: ŠJů / Wikimedia CommonsMHD v Chebu. Foto: ŠJů / Wikimedia Commons

Město zadá desetiletou zakázku přímo, provedlo jen průzkum trhu.

Provoz městské hromadné dopravy v Chebu a okolí má od ledna příštího roku převzít společnost Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV). Výběr nového dopravce, o kterém rozhodli v závěru roku zastupitelé, se ale nelíbí stávajícímu provozovateli: společnosti Autobusy Karlovy Vary (AKV) patřící do skupiny Z Group.

Město se rozhodlo pro DPKV na základě takzvaného průzkumu trhu. V něm oslovilo deset firem, přišly jen dvě nabídky: od DPKV a AKV. Podle materiálu pro zastupitelstvo bude dopravce vlastněný městem Karlovy Vary jezdit za 48,73 Kč na kilometr. Smlouvu má získat na deset let.

„Celý proces průzkumu trhu probíhal podle našeho názoru netransparentně a jednostranně, s předem stanoveným cílem vybrat dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary. Zastupitelstvo města nyní schválilo příslib uzavření smlouvy na deset let dopravnímu podniku ve formě bianco šeku, proto požádáme o zrušení tohoto rozhodnutí,“ řekl předseda představenstva AKV Zdeněk Suchan.

Tvrdí, že nabídka od DPKV nebyla nejvýhodnější. „Naše cenová nabídka byla vždy nejnižší, ale hned poté se objevila ještě nižší nabídka DPKV. Takto byla cena dopravního výkonu ze strany DPKV měněna celkem čtyřikrát,“ říká Suchan. Výběr dopravce je popsán v materiálech pro zastupitelstvo od strany 184. Z materiálů vyplývá, že DPKV doufá v získání dotace na plynové autobusy.

Cheb: průzkum trhu není soutěž

Cheb v tiskové zprávě odmítl slovo o netransparentním výběru. Rozsahem MHD mu legislativa umožňuje přímé zadání. „K provedenému průzkumu trhu a vydání příslibu o uzavření smlouvy o veřejných službách v oblasti městské linkové dopravy na dobu určitou 10 let je nutno konstatovat, že neprobíhala v této záležitosti žádná soutěž (nejednalo se o výběrové řízení na základě vyhlášené veřejné zakázky), ale průzkum trhu sloužil výhradně ke shromažďování informací o trhu a ověření, zda vznesené požadavky na nového dopravce pro provozování MHD ve městě Chebu od 1. 1. 2023 ze strany orgánů města jsou reálné a najde se subjekt, který tyto požadavky splní,“ uvedla mluvčí radnice Simona Liptáková.

AKV nabídly městu pořízení nových autobusů od podzimu letošního roku. Podle všeho ale s nabídkou už neuspěje. „V minulosti přitom město jeho společnosti vyšlo opakovaně vstříc oddalováním výběru nového provozovatele MHD, kdy nám pan Suchan opakovaně sliboval pořízení zcela nových autobusů z dotačních titulů. Nikdy k tomu nedošlo. Cheb si vybral nabídku jinou, dle názoru odborné komise i zastupitelů lepší,“ řekl starosta Antonín Jalovec (Volba pro město Cheb).

Tagy AKV Autobusy Karlovy Vary Cheb Dopravní podnik Karlovy Vary DPKV MHD Cheb
13 komentářů