LOT 3a leaderboard

Železniční stanici Praha-Letiště Václava Havla vyprojektuje Metroprojekt

Vizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnicVizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnic

Jízdní doba vlaku mezi centrem Prahy a letištěm se předpokládá okolo 25 minut.

Správa železnic (SŽ) dovedla po čtyřech měsících k podpisu smlouvy soutěž na vypracování projektu železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla (LVH). Vítězem se stala společnost Metroprojekt Praha, hodnota zakázky je 94 milionů. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v registru. Předpokládaná cena přesahovala sto milionů. Jde o poslední stupeň projektové přípravy před zahájením samotné stavby. Ta by měla odstartovat za tři roky.

V tendru šlo konkrétně o zakázku na „zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby“. Součástí dokumentace bude i digitální model stavby (BIM).

Vizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnicVizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnicVizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnicVizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnicVizualizace železniční stanice na Letišti Václava Havla. Foto: idhea architekti / Správa železnic

Připravovaná novostavba železniční stanice je součástí chystaného železničního spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem. Dvoukolejná trať se za stanicí Praha-Ruzyně stočí přes novou stanici Dlouhá Míle k terminálům 1 a 2 a v samotném letištním areálu se zanoří pod zem do stanice Praha-Letiště Václava Havla. Nové nádraží bude disponovat dvěma kusými kolejemi obklopujícími ostrovní nástupiště. Z něj se cestující dostanou podchody k oběma terminálům.

Trať by měla vést i směrem na Kladno přes odbočku Jeneček, čímž vznikne velká smyčka. Pro takzvané zaokruhování tratě se aktuálně připravuje záměr projekt. Podle dřívějšího vyjádření Správy železnic bude na letišti vše připravené pro budoucí zprůjezdnění stanice.

Jízdní doba mezi centrem Prahy a letištěm se předpokládá okolo 25 minut, do Kladna by cesta měla trvat půl hodiny. Přípravu projektu Správa železnic úzce koordinuje s Letištěm Praha. Praha tvoří spolu s Dublinem dvojici jediných letišť podobné velikosti v Evropě, která nemají kolejové spojení s centrem města. Osobní vlak by měl přijet na pražské letiště po nové trati nejdříve v roce 2028.

Tagy letiště praha seznam Správa železnic trať na letiště železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla
235 komentářů