Železniční Ostřešanská spojka na zkrácení cesty z Pardubic do Chrudimi je definitivně mimo hru

Železniční stanice Pardubice hl. n. před zahájením modernizace. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Pardubice hl. n. před zahájením modernizace. Pramen: Správa železnic

Ministerstvo životního prostředí ukončilo posuzování záměru Správy železnic (SŽ) vybudovat novou trať z Chrudimi do Pardubic kolem Ostřešan, takzvanou Ostřešanskou

Ministerstvo životního prostředí ukončilo posuzování záměru Správy železnic (SŽ) vybudovat novou trať z Chrudimi do Pardubic kolem Ostřešan, takzvanou Ostřešanskou spojku. SŽ tento projekt předložila k procesu EIA v roce 2017, za tři roky však nedoplnila dokumenty požadované ministerstvem. Proti vedení tratě po vysokém náspu se však zvedl odpor Ostřešan i Chrudimi.

EIA k Ostřešanské spojce byla ukončena z důvodu neprůchodnosti původně navrženého řešení územím,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí SŽ Nela Friebová.

Záměr ve třech variantách představoval výstavbu nové železniční trati propojující nynější trať 238 z Chrudimi do Pardubic s tratí 010 prvního železničního koridoru. Výsledný návrh byl vybrán jako nejvhodnější ze studie proveditelnosti připravovaného projektu modernizace železničního uzlu Pardubice. Dosud vlaky při cestě z Chrudimi do Pardubic musí zajíždět do Rosic a couvat zpět na pardubické nádraží, obdobně v opačném směru, což cestování prodlužovalo. Nová trať by úvrať odstranila a vlaky by jezdily přímo.

Při zpracování aktualizace studie proveditelnosti se kromě Ostřešanské spojky prověřovaly i další alternativy spojek, například Medlešická či Jesenčanská. U žádné se ale podle Friebové neprokázala ekonomická efektivita, která je pro financování projektu z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury podmínkou.

Trasa Ostřešanské spojky. Foto: www.ostresany.cz

Trasa Ostřešanské spojky. Foto: www.ostresany.cz

Ukončení procesu EIA neznamená definitivní opuštění myšlenky na eliminaci úvrati v Rosicích. „V současné době se v rámci zpracování studie provádí analýza všech dosud prověřovaných řešení, která má za úkol stanovit podmínky, a to jak ekonomické, tak i provozní a územní, za kterých by bylo možno bezúvraťové spojení Pardubic a Chrudimi realizovat,“ uvedla Friebová. Výsledky analýzy SŽ projedná se zástupci Pardubického kraje a dotčených obcí, podle výsledku jednání padne konečné rozhodnutí.

Nová spojka by zrychlila železniční dopravu mezi oběma městy vzdálenými od sebe asi deset kilometrů. Díky kratší trase a přímému napojení na pardubické nádraží by se cesta podle dřívějších odhadů zkrátila zhruba o 10 až 15 minut, nyní trvá obvykle 20 až 30 minut.

V současnosti SŽ čeká na výsledek tendru na zhotovitele modernizace železničního uzlu Pardubice, náklady se odhadují na více než 4,4 miliardy korun. Smlouva s vítězným uchazečem by mohla být podepsána na konci srpna.

ČTK

Tagy Ostřešanská spojka Pardubice - Chrudim Správa železnic Top
153 komentářů