dpp

Ze sedmi spojů denně čtyři. Liberecký kraj hasí problémy, které způsobil na lince z Varnsdorfu

Autobus společnosti Quick Bus. Foto: Quick BusAutobus společnosti Quick Bus. Foto: Quick Bus

Liberecký kraj s Ústeckým jednají o rozšíření jízdního řádu, několik týdnů ale jistě bude provoz omezený.

Už týden mají obyvatelé Varnsdorfu a dalších obcí podstatně horší spojení s Prahou. Minulou neděli naposledy vyjel dopravce Quick Bus, který se rozhodl skončit poté, co mu Dopravní úřad Libereckého kraje v nové žádosti o licenci výrazně omezil možnosti nástupu cestujících na svém území. Ze sedmi spojů denně je tak nabídka spojení redukována na tři od ČSAD Česká Lípa.

Od změny jízdního řádu příští neděli přejde spojení Varnsdorfu a Prahy pod novou linku 400. Ta bude jezdit z Varnsdorfu čtyřikrát denně v pracovní dny, u Rumburku jen jednou denně. Teprve za dalších pár týdnů by se mohly vrátí i další spoje.

Liberecký kraj za své kroky, které způsobily konec komerčního dopravce, sklízí zejména na sociálních sítí kritiku. V posledním tiskové zprávě uvádí, že za zajištění dopravy ve Šluknovském výběžku je zodpovědný Ústecký kraj. Ten přitom nemohl ovlivnit podmínky, které si stanoví v Liberci pro licenci a počítal nadále s komerční linkou Quick Bus. Za zobrazení zprávy některým uživatelům si Liberecký kraj zaplatil reklamu na Facebooku. „Spoj ve 4:35 je opravdu luxusní náhrada. Asi jako protéza v puse, kde budou jen sedmičky,“ komentoval jeden z uživatelů pod příspěvkem kraje.

„Pro cestující, a ti jsou v této situaci nejdůležitější, zajistí Liberecký kraj ve spolupráci se Středočeským krajem celodenní a celotýdenní nabídku spojení. Část linek bude vedena také z Ústeckého kraje, přičemž Liberecký kraj již v minulosti navíc nabídl možnost rozšířit nabídku o autobusy směrem na Varnsdorf,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy (Starostové pro Liberecký kraj).

Účelová rétorika, říká dopravce

Ústeckému kraji poslal Liberecký kraj návrh nového jízdního řádu. Jeho znění nechce kraj zatím zveřejnit. Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové bude Rada kraje projednávat návrh 15. prosince. Obsahuje návrat k téměř původnímu stavu na trase. Zásadním rozdílem bude ale skutečnost, že zatímco dříve část spojů kraje neplatily, teď budou v závazku všechny.

Liberecký kraj odmítá, že za konec linky může. „Dopravce s námi ani nekomunikoval, své spoje rušil a obnovoval bez předchozího projednání s krajem. V době lockdownu bychom pro tento postup měli pochopení, ale nerozumíme tomu, proč dopravce nenavázal po obnovení dopravy na naši předchozí komunikaci. Současně ani nerozumíme tomu, proč v rámci licenčního řízení již nereagoval na nabídku společnosti KORID LK koordinovat trasu jejich linky tak, aby nebyla posuzována jako souběžná,“ tvrdí Sviták.

Jednatel Quick Bus Rostislav Bošek uvedl, že nabízené podmínky tříleté smlouvy byly za hranicí možností firmy. „Později nám bylo Libereckým krajem vyčteno, že jsme rušili spojení, přes to, že vedle nás byla provozována souběžná a dotovaná linka ČSAD Česká Lípa. O znovuotevření jsme vždy informovali všemi formami a
ve spolupráci a za souhlasu našeho mateřského dopravního úřadu v Ústí nad Labem. Takže tvrzení Libereckého kraje považuji minimálně za nefér a
neustále  prezentovaný argument v podobě způsobeného dopravního chaosu v době lockdownu minimálně za účelovou rétoriku,“ dodal Bošek.

Provoz si rozdělí dva dopravci

Deník Zdopravy.cz zaslal minulý týden dotazy k tomuto spojení jednateli organizátora dopravy v Libereckém kraji Otto Pospíšilovi. Otázky a odpovědi přinášíme v kompletním znění (odpovědi jsou z minulého pátku)

Jak bude rozdělen provoz na lince 400 mezi jednotlivé dopravce? Které spoje pojede ČSAD Liberec, které ČSAD Česká Lípa? Jaká vozidla budou nasazena? Jaká je cena za km na této trase u jednotlivých dopravců?

ČSAD Liberec zajistí tři páry spojů (500400), ČSAD Česká Lípa 16 párů spojů v pracovní dny (501400). Dopravce ČSAD Česká Lípa nasadí středněpodlažní 12m vozidla. Dopravce ČSAD Liberec pak 15m low-entry vozidla. Cena dopravního výkonu: ČSAD Česká Lípa – netto (kompenzace) 21,34 Kč/km, ČSAD Liberec – brutto v cenové hladině 2021 před indexací, vícesložková CDV, kde 32,45 Kč/km jsou variabilní náklady + 552 tis. Kč/voz./rok jsou náklady na vozidlo. (Při očekávané výši kompenzace a indexace bude výsledná kompenzace obou dopravců podobná.)

Liberecký kraj nové řešení předkládá jako zlepšení dopravní obslužnosti, reálně ale počet přímých autobusů mezi Šluknovským výběžkem a Prahou klesne, navíc se prodlouží jízdní doba. Je toto zlepšení?

Liberecký kraj po celou dobu přípravy nabízel Ústeckému kraji rozšíření obslužnosti Šluknovského výběžku linkou 400. Nejprve to bylo za účasti Quick Bus na této koncepci. Následně v době přerušení provozu linky Quick Bus v době, kdy dopravce již cca půl roku dopravu neprovozoval.
Poznámka: Nevyčítáme dopravci, že přerušil provoz v době pandemie, byť konstatujeme, že k zastavení dopravy docházelo ze dne na den. Je ale škoda, že dopravce přerušil komunikaci, přičemž naším cílem bylo rozsah dopravní obslužnosti udržet.
Liberecký kraj aktuálně připravuje s Ústeckým krajem možnosti rozšíření spojení na lince 400, pokud skutečně dojde k ukončení provozu linky Quick Bus. (Více v našem stanovisku.) Rozsah dopravy po území Ústeckého kraje ale bude záležet zejména na požadavcích Ústeckého kraje.

Lze zveřejnit, jaké podmínky kraj nabízel společnosti Quick Bus pro integraci? Dopravce uvádí, že byly nevýhodné a rizikové…

Spolupráce mohla proběhnout v několika úrovních:
a. Doprava prostřednictvím Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Linka by byla součástí IDS IDOL a dopravce by obdržel od Libereckého kraje kompenzaci za ztráty za provoz po území Libereckého kraje. (Vozidla by odpovídala standardům IDOL. Oproti možnostem dopravce byla diskutována problematika dovybavení informačními systémy a úpravy odbavovacích zařízení.)
b. Dopravce by se pouze tarifně integroval do IDS IDOL.
c. V případě nedohody v bodech a., b. by KORID LK hledal cestu, jak s dopravcem najít proklad mezi spoji objednanými a neobjednanými.
Dle názoru KORID není aktuální problematická situace způsobena výhodností/nevýhodností nabídnuté spolupráce, ale zejména tím, že dopravce přerušil kontakt a nereagoval na nabídku KORID hledat cestu ve formě úpravy trasy linky.

Ústecký kraj uvádí, že s linkou 400 počítal jen jako s doplňkem k lince Quick Bus. Proč Korid LK dal do licenčního řízení takové připomínky, které vedly ve finále k ukončení provozu linky?

Dopravci žádají o licenci u místně příslušného odboru dopravy, který následně žádá o stanovisko další dotčené subjekty. V tomto případě žádal dopravce o licenci v Ústeckém kraji, který o stanovisko požádal Liberecký kraj (odbor dopravní obslužnosti) a ten požádal o stanovisko mj. KORID LK.
Je obecnou praxí, že spoje, které jsou součástí objednávky samosprávami, chtějí objednatelé „ochránit“, a proto stanovují časová pásma, ve kterých je vyloučena přeprava komerční linkou. Důvod je ochrana veřejných prostředků, aby nedocházelo k tomu, že provoz komerční linky v souběhu s linkou objednávanou způsobí propad výnosů objednávané linky. Protože v době přípravy koncepce dopravce Quick Bus již půl roku dopravu neprovozoval, a Liberecký kraj nechtěl dopustit snížení rozsahu spojení, byla připravena koncepce již bez dopravce Quick Bus. Následná omezení pak v souladu s běžnou praxí stanovují omezení přepravy v časovém rozmezí blízkém spojům objednaným, zde +/-30 minut.
Je třeba dodat, že KORID LK připravuje vyjádření, nikoliv rozhodnutí. Pokud by místně příslušný odbor dopravy vyhodnotil podmínky jako nepřiměřené, nemusel by k nim přihlížet. To se však nestalo.

Je stávající linka ČSAD Česká Lípa na této trase v závazku Libereckého a Ústeckého kraje?

Ano. (Formálně po území Ústeckého kraje objednává linku Liberecký kraj a kraje se vyrovnávají prostřednictvím mezikrajské smlouvy.)

Místostarostu Varnsdorfu na stránkách města uvedl, že jednal o této záležitosti s hejtmanem. Co udělal Liberecký kraj a KORID LK pro nezhoršení dopravní obslužnosti v této oblasti?
Liberecký kraj po celou dobu přípravy komunikoval s Ústeckým krajem, s odborem dopravy. V době, kdy Quick Bus nejezdil, připravil KORID LK návrh JŘ se spojením v 1h intervalu do Varnsdorfu ve špičkách, resp. ve 2h intervalu v období dopravního sedla a o víkendu. Ústecký kraj nakonec objednal 4 páry spojů v pracovní dny s tím, že vyčkával na vývoj situace v komerční sféře.

Plánuje Liberecký kraj, KORID LK či krajský úřad využít konce licencí na jiných linkách mimo závazek, které vedou do Libereckého kraje a omezit jejich provoz? Zejména mě konkrétně zajímá, zda se integrační snahy dotknou nějak přímého spojení Praha – Liberec (kromě nové linky od 12. 12. 2021)

V každé relaci v souladu s možnostmi, které umožňuje zákon, bude posuzován souběh s veřejnou dopravou objednanou Libereckým krajem. Primárně, a bylo tomu tak i v tomto případě, však KORID LK stojí o projednání záměru linky s dopravcem, koordinaci a případně integraci linky do IDOL. U jiných dopravců tato spolupráce funguje. Jednu novinku brzy představíme.

U expresní relace Praha – Liberec nepočítá Liberecký kraj s tím, že by na ni vstupoval. Situaci by mohlo změnit, pokud by dopravci svůj provoz omezovali a tato relace by se stala v komerční sféře neudržitelnou. Věříme, že tato situace však nenastane a přejeme komerčním dopravcům maximum spokojených cestujících.

Tagy autobusové spojení Šluknovského výběžku s Prahou Korid LK Liberecký kraj Rumburk Ústecký kraj Varnsdorf
40 komentářů