Zakázky za 1,3 miliardy: GSM-R míří na Podkrušnohorskou magistrálu, SŽDC vypsala konzultace

Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.Stanoviště strojvedoucího v novém Regiopanteru. Foto: České dráhy.

Správa železniční dopravní cesty se pouští do dalšího rozšiřování pokrytí české železniční sítě signálem GSM-R. Před samotným vypsáním několika zakázek

Správa železniční dopravní cesty se pouští do dalšího rozšiřování pokrytí české železniční sítě signálem GSM-R. Před samotným vypsáním několika zakázek přitom vyhlásila tržní konzultace s potenciálními dodavateli. Dosud měla na GSM-R faktický monopol na české železnici společnost Kapsch CarrierCom, což bylo v minulosti předmětem kritiky konkurentů i Nejvyššího kontrolního úřadu.

SŽDC vyhlásila konzultace ke třem zakázkám v celkové předpokládané hodnotě 1,3 miliardy korun. Konkrétně jde o dvě části takzvané Podkrušnohorské magistrály (Ústí nad Labem – Chomutov, Chomutov – Cheb) a trať Uničov – Šumperk v Olomouckém kraji.

Seznam tratí s GSM-R. Pramen: SŽDC

Seznam tratí s GSM-R. Pramen: SŽDC

„Tržní konzultace se bude konat formou hromadného jednání,“ uvedla SŽDC ve věstníku veřejných zakázek. GSM-R je jako komunikační systém součástí jednotného evropského projektu ERTMS (European Rail Traffic Management System). Pod něj patří i zabezpečovací systém ETCS, pro nějž je GSM-R základní komunikační platformou.
Instalace GSM-R začala v tuzemsku před deseti lety, aktuálně je pokryto 1685 kilometrů tratí. Naposledy v dubnu letošního roku dokončila SŽDC úsek Ústí nad Orlicí – Lichkov.

„Prioritou jsou tratě sítě TEN-T, které představují přibližně 26 procent železničních tratí v České republice. Vybavení železničních tratí sítě TEN-T systémem GSM-R budeme organizovat tak, aby jsme jeho realizace dosáhli do roku 2030,“ uvedla mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Výzva SŽDC dodavatelům: kromě oslovených zadavateli známých dodavatelů vyzývá k účasti dodavatele, kteří:

1) prokáží zkušenost s minimálně dvěma realizovanými stavbami systému GSM-R za posledních 10 let (před předpokládaným termínem konání předběžné tržní konzultace), jejichž celková délka v součtu obou zkušeností činí minimálně 200 pokrytých km trati (účastník realizoval sám, či ve společnosti dodavatelů, nebo se významnou měrou (min.10 % hodnoty plnění) podílel na realizaci jako poddodavatel) a zároveň

2) čestně prohlásí, že dodávky a provedené práce dodavatele jsou součástí ERTMS na alespoň 100 kilometrech provozované tratě s ETCS L2 doložené nezávislým měřením prokazujícím dosažení shody KPI QoS s požadavky dle O-2475 a SubSetu 093.

Tagy GSM-R SŽDC
20 komentářů