Zahloubení u letiště, zkrácení jízdní doby o 28 minut. Jak se promění trať Pardubice – Havlíčkův Brod

Motorový vůz Stadler RS1 a motorová jednotka Regionova v Chotěboři. Foto: České dráhyMotorový vůz Stadler RS1 a motorová jednotka Regionova v Chotěboři. Foto: České dráhy

Odhadované náklady na stavbu jsou 15 miliard korun.

Železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu má projít velkou modernizací včetně elektrizace. Trakční vedení má být navíc prodlouženo až do Skutče na trati Žďárec u Skutče – Svitavy, zbývající úsek do Svitav pak projde revitalizací.

Vyplývá to ze schválené studie proveditelnosti, která prošla centrální komisí ministerstva dopravy. Její manažerské shrnutí je zde, kompletní studie je po dobu určitou na stránkách Správy železnic. Vybraná varianta je označena jako EMU rS.

Studie měla za cíl zjistit různé varianty, jak zrychlit a zkvalitnit železniční spojení mezi Pardubickým krajem a Vysočinou. V rámci studie se řešilo i lepší napojení Pardubic a Chrudimi, kvůli odporu obcí kolem rychlejší trasy ale byla tato varianta nakonec zamítnuta. V posuzovaných variantách byla i verze provozu s bateriovými nebo vodíkovými jednotkami.

Nová železniční trať mezi Chrudimí a Pardubicemi nevznikne, podle studie by se nevyplatila

Část trati se ocitla už letos na seznamu projektů na takzvanou prostou elektrizaci. Sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz požaduje, aby se uspíšila kvůli pile ve Ždírci nad Doubravou elektrizace úseku Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou.

Nové přeložky a až 160 km/h

Modernizace má přinést i zkrácení jízdních dob. Ze současných 113 minut z Pardubic do Havlíčkova Brodu mají při vybrané variantě EMU rS dojít ke zkrácení o téměř půl hodiny na 85 minut. Toho má být dosaženo i „narovnáním“ některých úseků formou přeložek. Rychlost se má v úseku Pardubice – Chrast zvýšit na 160 km/h.

Autoři studie řešili i možnost vybudování tunelu pod vzletovou a přistávací dráhou pardubického letiště. Proti je ale armáda jako majitel letiště i společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část letiště. „Byly hledány jiné možnosti vedení elektrizované tratě v tomto prostoru. Ve všech variantách předpokládající přeložku a zahloubení trati bude nutné upravit též koryto Jesenčanského potoka, které protéká v úzkém pásu mezi stávající železniční tratí a silnicí I/37,“ uvádí se v dokumentu. Ve studii je uvažováno se základním řešením v podobě přeložky tratě mimo areál letiště.

Trasa trati Pardubice - Chrudim u letiště. Foto: SP Pardubice - Havlíčkův Brod

Plány počítají s vybudováním nové zastávky Chrudim sídliště. Ta bude situována v jižní části Chrudimi v přímé návaznosti na autobusovou zastávku MHD sídliště U Stadionu. Dále také v projektových variantách dochází k posunu stávajících zastávek blíž k osídlení, to se týká zastávek Rozsochatec, Horka u Chrudimi, Vitanov, Sobíňov a Břevnice.

Podle studie jsou odhadované náklady na stavbu 15 miliard korun. Jako termín zahájení se uvádí rok 2031.

Tagy Správa železnic Trať 238 Pardubice - Havlíčkův Brod
230 komentářů