Velkorysé náhrady při zpožděních a jistota pro cyklisty. Na železnici začala platit nová pravidla

Vlak Arrivy, nájezd pro vozíčkáře. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVlak Arrivy, nájezd pro vozíčkáře. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nové nařízení zajišťuje lepší práva hlavně osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a to v celé Evropské unii.

Cestující po celé Evropské unii mají od tohoto týdne větší práva. V účinnost vešlo upravené nařízení EU o železniční dopravě. Zlepšení se týká hlavně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přepravy jízdních kol. Nová pravidla rovněž zavádějí komplexnější ochranu cestujících v případě zpoždění nebo zmeškání přípojů.

Nová ustanovení mají umožnit lepší využití železnice osobám se zdravotním postižením. Byla zkrácena lhůta pro předběžné oznámení žádosti o asistenci, a to ze 48 na 24 hodin. To je podstatně kratší doba, než jaká je vyžadována u jiných druhů dopravy (36 hodin u autobusové a autokarové dopravy a 48 hodin u letecké a vodní dopravy).

„Kvůli novým právům cestujících v železniční dopravě jsme provedli několik úprav v našich přepravních podmínkách. Jednou z těch výraznějších je změna u objednávání přepravy pro cestující na vozíku, nově je možné si ji objednat ještě 24 hodin před plánovaným odjezdem,“ řekl  mluvčí Arriva Transport Jan Holub. Podle mluvčího Leo Express Emila Sedlaříka nemuseli měnit v podmínkách nic, protože podmínky již dodržovali před platností nového nařízení.

Právo osoby se zdravotním postižením na pomoc při nastupování do vlaku a vystupování z něj se rozšíří na všechna regionální a dálková spojení v EU. Dopravce, prodejce jízdenek nebo provozovatel zájezdů dále nesmí až na výjimky vyžadovat, aby takovou osobu doprovázela jiná osoba.

Nová vozidla povinně s prostorem pro přepravu jízdních kol

Nová pravidla se týkají i přepravy jízdních kol, a jsou povinná pro všechna nová vozidla objednaná po 7. červnu 2025 a pro vlaky, které od tohoto data projdou zásadní modernizací. V každém vlaku musí být vyhrazen prostor se stojany alespoň pro čtyři kola a cestující budou informováni o dostupné kapacitě.

„V případě, že cestující s jízdním kolem měl pro přepravu kola zaplacenou místenku a přesto nebyl přepraven, má nárok na pomoc, a to tak, aby mohl být přepraven i s kolem, v případě nutnosti je mu uhrazen i hotel nebo alternativní přeprava,“ sdělil k novým pravidlům tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Na detaily k přepravě jízdních kol pamatuje i novela zákona o drahách. Ta definuje jako přestupek, pokud dopravce nezveřejní na internetu podmínky pro přepravu kol a aktuální informace o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu.

Pomoc cestujícím, kteří uvázli na cestě

V případě zpoždění vlaku, které přesáhne 60 minut, si cestující budou moci vybrat, zda chtějí dostat plnou náhradu ceny jízdenky, pokračovat v cestě po původní trase nebo cestovat za srovnatelných podmínek jiným spojem, a to aniž by jim tím vznikly dodatečné náklady. Dále musí mít možnost cestovat třídou, která je uvedena na jejich původní jízdence.

Pokud provozovatel železniční dopravy nesdělí cestujícím možnosti náhradních spojů do 100 minut od plánovaného času odjezdu, mohou si cestující sami zařídit jiný spoj vlakem nebo autobusem. Dopravce jim musí uhradit „nezbytné, přiměřené a rozumné“ náklady na dodatečnou jízdenku. V budoucnu bude vypracován nový standardizovaný formulář pro odškodnění a úhradu v celé EU.

Správci infrastruktury a železniční společnosti budou nyní muset poskytovat dynamické dopravní a cestovní informace v reálném čase nejen železničním společnostem, ale také prodejcům jízdenek a cestovním kancelářím. Díky lepšímu přístupu k rezervačním systémům železničních společností umožní nová pravidla prodejcům a provozovatelům také připravit inovativnější nabídky, jako jsou například sdružené jízdenky zahrnující různé dopravce a kombinace spojů, které dosud nebyly nabízeny.

Zásah vyšší moci

Nařízení rovněž stanoví, že železniční společnosti nemusí platit náhradu za zpoždění nebo zrušení způsobené „vyšší mocí“. Jedná se o mimořádné okolnosti, které nesouvisejí s provozem železnice, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, pandemie a teroristické útoky. Toto ustanovení by se uplatnilo pouze tehdy, pokud by dopravce nemohl důsledkům těchto událostí zabránit ani je odvrátit – bez ohledu na vynaložení náležité péče. Stávka zaměstnanců železničního dopravce se za mimořádnou okolnost nepovažuje.

„V tomto směru u Českých drah k žádné změně nedošlo a na základě našeho obchodního rozhodnutí, s ohledem k péči o naše zákazníky a poskytovaným garancím jsme se rozhodli ponechat stávající model a nadále provádíme odškodnění u všech případů zpoždění, ať jsou způsobeny dopravcem nebo vlivy mimo něj,“ dodal Šťáhlavský.

Ustanovení o vyšší moci by železničního dopravce osvobodilo pouze od placení náhrad za zpoždění nebo zrušení, nikoliv od jiných povinností. To znamená, že i v případě uplatnění vyšší moci bude muset železniční společnost uhradit cenu jízdenky nebo přesměrovat cestujícího na jiný spoj a poskytnout pomoc.

Nová evropská úprava má podle důvodové zprávy českého ministerstva dopravy pomoci zvýšit počet cestujících na železnici. Má také přispět ke zvýšení podílu železniční dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy. Komisařka pro mobilitu a dopravu Adina Vălean k novému nařízení uvedla: „Tento nový soubor práv cestujících je klíčovým krokem na naší cestě k lepšímu propojení lidí v celé Evropě – a to udržitelným způsobem. Nová pravidla zlepší ochranu cestujících v železniční dopravě, kteří se potýkají se zpožděním, zrušením nebo zmeškáním spoje. Lépe také reagují na potřeby osob se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí.“

Lucie Trávníčková

Tagy Evropská unie Ministerstvo dopravy práva cestujících v železniční dopravě zákon o drahách
84 komentářů