Novela drážního zákona má zvýšit práva cestujících na železnici i usnadnit cestu k řízení trolejbusu

Poslední jízda trolejbusu Škoda 15Tr03/6 ev. č. 567. přes most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Foto: DPMÚLPoslední jízda trolejbusu Škoda 15Tr03/6 ev. č. 567. přes most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Foto: DPMÚL

Přestupkem bude, pokud železniční dopravě nezajistí v soupravě stanovený počet míst pro jízdní kola.

Zvýšit některá práva cestujících na železnici má novela drážního zákona, kterou v tomto týdnu  v úvodním kole podpořila Sněmovna. Může například usnadnit přepravu handicapovaných cestujících nebo jízdních kol.
Předloha kromě jiného rozšiřuje možnost všech cestujících koupit si jízdenku bez doplatku, pokud v železniční stanici není pokladna nebo například automat a ani jiný dostupný způsob, jak si jízdenku nebo přepravní doklad zastoupit. Jak ale upozornil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, v tomto směru zachovává již existující stav v ČR.
Novela také stanoví přestupky a pokuty za nedodržení nově zavedených povinností. Novela má vstoupit v účinnost letos 7. června. Zavádí do českého zákona pravidla z nového evropského nařízení z roku 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. „Měníme tedy zákon o dráhách tak, aby vyhovoval všem požadavkům evropské legislativy,“ řekl poslancům ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Nová evropská úprava má podle důvodové zprávy pomoci zvýšit počet cestujících na železnici. Má také přispět ke zvýšení podílu železniční dopravy ve vztahu k ostatním druhům dopravy. „Vychází se ze skutečnosti, že cestující v železniční přepravě je slabší stranou přepravní smlouvy, a proto by měla být více chráněna jeho práva,“ stojí v důvodové zprávě.

Jednodušší cesta k řízení trolejbusu

Původní nařízení z roku 2007 umožňovalo členským státům zavést některé výjimky, tuto možnost ale nové nařízení postupně ruší, což má vést k větší ochraně cestujících. Předloha na návrh Sdružení dopravních podniků ČR také zužuje okruh podmínek pro vydání průkazu způsobilosti k řízení trolejbusu.
Sdružení podle důvodové zprávy poukázalo na duplicitní požadavky na řidiče, kteří musí splnit požadavky týkající se řízení vozidel na pozemních komunikacích i řízení drážních vozidel. Uchazeči nebudou muset zvlášť prokazovat splnění požadavků obsažených v drážním zákoně, například pokud jde o věk nebo spolehlivost. Stačit bude, že splní podmínky pro řidičský průkaz skupiny D, tedy hlavně autobusů.
Novela zavádí i některé výjimky pro osobní drážní dopravu historickými vozidly, pokud se koná pro účely zážitkové jízdy. Na ně se některá ustanovení evropského nařízení vztahovat nebudou. Postupně se bude zkracovat lhůta pro zaslání žádosti o potřebě pomoci osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace o zajištění asistence v železniční stanici nebo ve vlaku.
Od letošního června se zkrátí ze 48 hodin na 36 hodin a od 1. července 2026 až na 24 hodin. Právo cestujícího se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace na pomoc při nastupování do vlaku a vystupování z něj rozšíří na všechna regionální a dálková spojení v EU. Přestupkem bude, pokud v železniční dopravě nezajistí v soupravě stanovený počet míst pro jízdní kola. Přestupkem bude také, pokud dopravce nezveřejní na internetu podmínky pro přepravu kol a aktuální informace o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu.
Tagy Ministerstvo dopravy práva cestujících v železniční dopravě řidič trolejbusu zákon o drahách
31 komentářů