dpp

Vysokorychlostní trať na jih od Brna bude delší, na koridor se napojí až u Rakvic

Nová vysokorychlostní trať z Ulmu do Wendlingenu. Foto: Jannik Walter / Deutsche BahnNová vysokorychlostní trať z Ulmu do Wendlingenu. Foto: Jannik Walter / Deutsche Bahn

Napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, což projektantům podle SŽ umožní navrhnout dvoukolejnou trať s rychlostí 230 km/h.

Vysokorychlostní trať jižně od Brna (VRT Jižní Morava) bude oproti původním plánům o 11 kilometrů delší. Správa železnic se rozhodla přesunout její napojení na stávající koridor více na jih, sjezd se přesune od Šakvic k Rakvicím. Správa železnic v této souvislosti aktuálně vyhlásila zakázku na projekční práce k dodatečnému úseku, a to v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí.

„Nové napojení do stávajícího koridoru u Rakvic umožní plynulejší jízdu vlaků, oproti původnímu sjezdu u Šakvic bude také kapacitnější,“ uvedla Správa železnic. Podle ní dosavadní projekční práce na VRT Jižní Morava ukázaly, že způsob napojení do stávajícího koridoru, navržený studií proveditelnosti, by byl pro budoucí provoz omezující.

Šakvický sjezd měl být jednokolejný a vlaky by na něm musely jet sníženou rychlostí. Napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, což projektantům podle SŽ umožní navrhnout dvoukolejnou trať s rychlostí 230 km/h. Nebude tak docházet k čekání vlaků na protijedoucí spoj. „Přesunutí sjezdu bylo doporučeno a také schváleno Centrální komisí ministerstva dopravy,“ doplnila Správa železnic.

Nová VRT bude do současné trati Brno – Břeclav ústit jižně od zastávky Rakvice. Mimoúrovňové napojení vytvoří u obce mírný oblouk, protože koridor se zde stáčí a sjezd tak bude vyžadovat méně prostoru, než kdyby byl projektován do přímého směru.

Podle SŽ vyhlášení zakázky na prodloužení připravovaného úseku VRT Jižní Morava neovlivní stávající harmonogram prací. Správa železnic přípravu obou dokumentací zkoordinuje tak, aby projekční práce probíhaly uceleně pro celý úsek Modřice – Rakvice.

Dvoukolejná trať navržená na rychlost 320 km/h bude sloužit pouze osobní dopravě. První vlaky by na ni měly vyjet v roce 2030.

Tagy Správa železnic VRT Jižní Morava vysokorychlostní tratě
170 komentářů