Vyprázdněno, zkrachováno. Ex Raeder & Falge skončil v úpadku

Lávka v Chebu, jedna z nedokončených staveb Raeder & Falge. Foto: Raeder & FalgeLávka v Chebu, jedna z nedokončených staveb Raeder & Falge. Foto: Raeder & Falge

Podle soudu docházelo ve firmě před zahájením insolvenčního řízení k nestandardním okolnostem.

Krajský soud v Ústí nad Labem vyhlásil úpadek společnosti RAF stavební. Firma, která ještě před rokem měla nasmlouvané zakázky pod názvem Raeder & Falge v řádu stovek milionů korun, před vstupem do insolvence převedla část majetku na jiné firmy. Insolvence zajímá i státní zastupitelství.

Jde o jeden z největších krachů stavebních firem v Česku za posledních deset let. Kromě věřitelů firmy zejména z řad dodavatelů na něj doplatila i řada měst či jiných veřejných zadavatelů. Po firmě zůstaly nedokončené stavby.

Podle rozhodnutí soudu bude insolvenčním správcem Institut pro řešení úpadku, který byl již dříve stanoven předběžným správcem.

Soud šetřením a za součinnosti předběžného insolvenčního správce a notářky Šárky Novotné, zjistil, že před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení docházelo ve společnosti  ke značně nestandartním okolnostem. Jako příklad uvádí netransparentní změny vlastníka, když rodina Červinských prodala sto procent firmy společnosti Freight Logistic Group s majitelem na Marshallových ostrovech. Jednatelem se stal šestasedmdesátiletý důchodce Josef Kurnar, který čelí několika exekucím. Soud současně zakázal společnosti Raeder & Falge – Bahnbau  nakládat s částí majetku. Ta vznikla z původní firmy a majetek na ní přešel před vyhlášením insolvence.

Podle vyjádření firmy má společnost ještě osm zaměstnanců. Do insolvenčního řízení se dosud přihlásilo více jak 120 věřitelů se splatnými pohledávkami více jak 30 dnů po splatnosti, kdy je dlužník není schopen plnit. „Dlužník pozastavil svou činnost, nekomunikuje se zaměstnanci, nekomunikuje se svými zákazníky, opustil staveniště, neprovádí díla dle uzavřených zakázek, neposkytuje správci řádnou součinnost,“ uvedl ještě předběžný správce před vyhlášením úpadku.

Tagy Raeder & Falge RAF Stavby
18 komentářů