Věřitelů Raeder & Falge přibývá, dluží i ČD. Stavební firma změnila název, jednatelem je důchodce v exekuci

Modernizace stanice Roztoky u Prahy. Foto: Správa železnicModernizace stanice Roztoky u Prahy. Foto: Správa železnic

Česká spořitelna chce po soudu předběžného správce, upozorňuje na rizikovou změnu majitele.

Týden po podání insolvenčního návrhu a zahájení insolvenčního řízení se začíná čím dál více ukazovat rozsah problémů, které způsobila stavební společnost Raeder & Falge. Mezi věřiteli nejsou jen menší firmy, ale například i České dráhy.

Vyplývá to z dokumentů v insolvenčním rejstříku. Firma se zatím vůbec k návrhu nevyjádřila. Jen den po zahájení insolvenčního řízení přitom změnila svůj název na RAF Stavby, v červnu došlo k převodu firmy na firmu Freight Logistic Group, jejíž majitel sídlí na Marshallových ostrovech. Firma ještě před vyhlášením insolvence vyvedla část společnosti na nově založenou Raeder & Falge – Bahnbau. Raeder & Falge figuruje na seznamu sponzorů ANO 2011, firma mu poslala 50 tisíc korun.

Česká spořitelna požádala soud o stanovení předběžného insolvenčního správce. V dokumentu pro soud jako věřitel upozorňuje na řadu podezřelých skutečností. Předběžný správce by mohl zabránit vyvádění majetku z firmy.

„Dlužník byl donedávna rodinnou firmou, kterou ovládala od jejího vzniku rodina Červinských. V červnu 2022 však došlo za neobvyklých okolností ke změně osoby ovládající dlužníka, kdy rodina Červinských převedla své podíly na společnost Freight Logistic Group,“ uvedla banka, podle kterého byl tento převod v rozporu s podmínkami úvěru firmě. „Takovýto postup (změna ovládající osoby bez projednání s úvěrující bankou) je krajně neobvyklý a současně netransparentní. Obecně platí, že pokud někdo s vážnými úmysly přebírá úvěrovanou společnost, je v jeho vlastním zájmu ověřit si, že bude ze strany úvěrující banky jako nový vlastník akceptován a že změnou ovládající osoby nebudou dotčeny úvěrové vztahy,“ napsala banka.

Jednatel se třemi exekucemi

Transakce se tak může jevit, že původní majitelé jen firmu v problémech vyvedli na bílého koně. „Vstup společnosti Freight Logistic Group do dlužníka se tak nejeví jako vstup strategického investora, který chce překonat stávající krizi a jedná s věřiteli, ale spíše jako krok netransparentní, který má zastřít odpovědnost za hospodaření dlužníka,“ napsala spořitelna.

Dokládá to i osobností nového jednatele. Tím se stal pětasedmdesátiletý Josef Kunart. „Nezvládá ani řízení vlastních financí. Podle výpisu z centrální evidence exekucí jsou vůči němu, jako fyzické osobě, vedeny 3 exekuce. Jedna od roku 2010, další od roku 2015 a poslední od roku 2022. Problém s řízením financí je tedy zjevně problémem dlouhodobým, protože pan Josef Kunart je povinným v exekučním řízení po dobu delší než 12 let,“ uvedla spořitelna.

Pohledávky do řízení přihlásily i České dráhy. Pro ně firma z Lovosic provádí stavební úpravy haly pro údržbu vozů v Trutnově. Firma měla práce dokončit v květnu, hotovo ale stále není. České dráhy přihlásily pohledávku 3,6 milionu korun jako pokutu za prodlení a 1,7 milionu korun za zaplacené, ale neodvedené práce.

Nedodělané zakázky

Raeder & Falge v posledních letech získal veřejné zakázky v řádech vyšších stovek milionů. Stavby v řadě případů již nabraly zpoždění. Firma vznikla v roce 2011. Na webu se označuje jako rodinná stavební firma z Lovosic, jejíž tradice „se pojí s 28letou historií na trhu, protože vznikla odštěpením z firmy INSKY“. Podle údajů ve výroční zprávě za loňský rok firma loni zaměstnávala přes 200 lidí. Při tržbách 611 milionů korun loni prodělala 32 milionů korun při obratu 695 milionů korun.

Už dříve si zadavatelé stěžovali na problémy s termíny. Například Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje uvedla, že kvůli Raeder & Falge se protahuje oprava mostu v Kladně. „Firma dlouhodobě není schopna dodržet harmonogram prací daný ve smlouvě, a to ani přesto, že jsme intenzivně vyvíjeli tlak na urychlení prací a dokončení stavby v termínu,“ uvedla KSÚS na svém facebookovém profilu. Pražské městské části Radotín staví firma lávku přes Berounku. „Nový majitel přestal na tři týdny komunikovat se svými subdodavateli a zastavil stavební činnost na všech svých stavbách,“ uvedla městská část na svém facebookovém profilu.

Tagy Česká spořitelna České dráhy Raeder & Falge RAF Stavby
33 komentářů