Výměna přístavů v Hamburku. Nové území by mohli Češi dostat v roce 2024

Provoz v hamburském přístavu. Autor: Zdopravy.cz/Jan SůraProvoz v hamburském přístavu. Autor: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Česká republika by měla získat do nájmu území u terminálu Kuhwerder s hranou o délce 200 metrů, kde mohou přistávat námořní lodě.

Letitý plán na výměnu „českých“ pozemků v hamburském přístavu by se měl završit ve druhé polovině roku 2024. Zhruba v tomto období by měla Česká republika získat do pronájmu nové území u terminálu Kuhwerder. Deníku Zdopravy.cz to sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Pokud budou návazná jednání týkající se smluvní úpravy sledované problematiky probíhat efektivně a dojde ke shodě obou stran,“ doplnil základní podmínku Jemelka. Výměna proběhne s městem Hamburk, které ovšem „není subjektem mezinárodního práva veřejného“. Proto se zároveň vedou i jednání mezi ministerstvy zahraničí obou zemí.

Česká vláda schválila základní pravidla pro směnu pozemků v Hamburku začátkem loňského roku, v říjnu pak byla obnovena česko-německá pracovní skupina pověřená jednáním. Naposledy se obě strany sešly nyní v lednu. „Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, jednala se zástupci Hamburk Port Authority. Při jednání došlo k posunu v otázce délky kolejí v přístavu i dohody o celkové výměře měněného území,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Česká republika má v Hamburku ve správě tři přístavní území. Moldauhafen (3 000 m²) a Saalehafen (21 000 m²) má v dlouhodobém pronájmu, Peutehafen (8 000 m²) pak český stát vlastní. Území připadla Čechům na základě Versailleské smlouvy, nájem byl sjednán v roce 1929 na 99 let s opcí na dalších 50 let.

Česká území v Hamburku. Pramen: ŘVC

Česká území v Hamburku.
Pramen: ŘVC

Právě pronajatých území Moldauhafen a Saalehafen se má týkat chystaná výměna, Peutehafen zůstane nadále ve vlastnictví českého státu. Saalehafen a Moldauhafen jsou dnes fakticky brownfieldy, které nelze kvůli nízkým mostům využívat pro námořní dopravu. Místo nich by Česká republika měla získat do nájmu podobně velké území u terminálu Kuhwerder s nábřežní hranou o délce zhruba 200 metrů, kde mohou přistávat námořní lodě až do ponoru 12 metrů. Šlo by tak o plnohodnotný námořní přístav.

„V souvislosti s předpokládaným uzavřením nově navrhované smlouvy o výměně českých území v Hamburku se předpokládá odstoupit od nájemních smluv v přístavních územích Saalehafen a Moldauhafen, které byly uzavřeny v návaznosti na Versailleskou smlouvu,“ píše se v materiálu ministerstva dopravy. Doba nájmu nového území má být minimálně 50 let.

Stát počítá s využitím získaného prostoru „pro účely námořní dopravy, vnitrozemské plavby a multimodální dopravy (překládka pro železniční a silniční dopravu)“. K tomu je ale třeba na břehu vybudovat potřebnou infrastruktury, odhady MD hovoří o investici 2,5 miliardy korun, které by nutně nemusel platit stát. Mohl by to být i soukromý investor.

O výměně území se mluví dlouhá léta, německá strana o ni stála především před rokem 2015, neboť počítala v oblastech Saale a Moldau s výstavbou olympijské vesnice. V roce 2015 ale obyvatelé Hamburku myšlenku na pořádání olympiády v referendu zavrhli a plány na výměnu zamrzly. Později se Němci k nápadu na výměnu vrátili s tím, že ji umožní.

Tagy česká území v Hamburku Ministerstvo dopravy přístav Hamburk
23 komentářů