Vláda začíná ladit pravidla pro výměnu přístavů v Hamburku s Němci

Přístav Hamburk. Von Alexander Sölch (Aliosos) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6976494Přístav Hamburk. Von Alexander Sölch (Aliosos) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6976494

Stát počítá s využitím získaného prostoru „pro účely námořní dopravy, vnitrozemské plavby a multimodální dopravy“.

Ministerstvo dopravy připravilo pravidla pro jednání s Němci o výměně přístavních území v Hamburku. Do mezirezortního připomínkového řízení poslalo návrh „směrnice pro expertní jednání o textu smlouvy“. Směrnice například určuje, že smlouvu o výměně území bude podepisovat prezident se souhlasem parlamentu, vymezuje složení vyjednávacích delegací, které se mají například snažit o co nejdelší pronájem za co nejméně peněz. Deník Zdopravy.cz má návrh k dispozici.

Česká republika má v Hamburku ve správě tři přístavní území. Moldauhafen (3 000 m²) a Saalehafen (21 000 m²) má v dlouhodobém pronájmu, Peutehafen (8 000 m²) pak český stát vlastní. Území připadla Čechům na základě Versailleské smlouvy, nájem byl sjednán v roce 1929 na 99 let s opcí na dalších 50 let.

Česká území v Hamburku. Pramen: ŘVC

Česká území v Hamburku.
Pramen: ŘVC

Právě pronajatých území Moldauhafen a Saalehafen se má týkat chystaná výměna, Peutehafen zůstane nadále ve vlastnictví českého státu. Saalehafen a Moldauhafen jsou dnes fakticky brownfieldy, které nelze kvůli nízkým mostům využívat pro námořní dopravu. Místo nich by Česká republika měla získat do nájmu stejně velké území u terminálu Kuhwerder s nábřežní hranou o délce zhruba 200 metrů, kde mohou přistávat námořní lodě až do ponoru 12 metrů. Šlo by tak o plnohodnotný námořní přístav.

„V souvislosti s předpokládaným uzavřením nově navrhované smlouvy o výměně českých území v Hamburku se předpokládá odstoupit od nájemních smluv v přístavních územích Saalehafen a Moldauhafen, které byly uzavřeny v návaznosti na Versailleskou smlouvu,“ píše se v materiálu ministerstva dopravy. Doba nájmu nového území má být minimálně 50 let.

Stát počítá s využitím získaného prostoru „pro účely námořní dopravy, vnitrozemské plavby a multimodální dopravy (překládka pro železniční a silniční dopravu)“. K tomu je ale třeba na břehu vybudovat potřebnou infrastruktury, odhady MD hovoří o investici 2,5 miliardy korun, které by nutně nemusel platit stát. Mohl by to být i soukromý investor.

O výměně území se mluví dlouhá léta, německá strana o ni stála především před rokem 2015, neboť počítala v oblastech Saale a Moldau s výstavbou olympijské vesnice. V roce 2015 ale obyvatelé Hamburku myšlenku na pořádání olympiády v referendu zavrhli a plány na výměnu zamrzly. Později se Němci k nápadu na výměnu vrátili s tím, že ji umožní.

Z materiálu MD k vyjednávání s Němci o výměně přístavů

Česká strana bude v rámci expertních jednání sledovat tyto prioritní cíle:
– na stávajících územích nezřizovat české straně závazek realizovat před jejich předáním německé straně stavební úpravy nebo demolice;
– sjednat co možná nejnižší a dlouhodobě stabilizovanou cenu za pronájem nového území;
– sledovat cíl co možná nejdelší doby sjednaného pronájmu území v přístavu Kuhwerder Hafen, tj.  minimálně na 50 let;
– zajistit garanci německé strany ve věci umožnění a aktivního přístupu k výstavbě infrastruktury v pronajatém území podle podnikatelského záměru české strany (zejména dopravní infrastruktura, ale také skladovací plochy a prostory, administrativní budovy, parkoviště).

Tagy česká území v Hamburku Ministerstvo dopravy přístav Hamburk
57 komentářů