LOT 3a leaderboard

Výměna informací on-line i krycí cenové nabídky, přiblížil ÚOHS železniční kartel

Lokomotiva 753, nákladní vlak s auty, foto: AWT/PKP CargoLokomotiva 753, nákladní vlak s auty, foto: AWT/PKP Cargo

Pokuta za kartel firem České dráhy, Rail Cargo Austria a AWT Čechofracht v nákladní železniční dopravě ve výši 51,7 milionu

Pokuta za kartel firem České dráhy, Rail Cargo Austria a AWT Čechofracht v nákladní železniční dopravě ve výši 51,7 milionu korun je pravomocná. Oznámil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který tak mohl zveřejnit i některé detaily nezákonné spolupráce zmíněných společností.

Ty v letech 2006 až 2010 spolupracovaly na projektu vlaku nazývaného „Italia Express“, kterým bylo přepravováno zboží z České republiky do Rakouska, odkud bylo po rozřazení zásilek dále dopravováno ke koncovým zákazníkům, především v Itálii a Slovinsku.

Spolupráce omezující vzájemnou konkurenci směřovala podle ÚOHS především k tomu, aby pro určité zákazníky prováděl přepravy předem dohodnutý soutěžitel. Společnosti proto vzájemně komunikovaly, sdílely informace o zákaznících a transportech, poskytovaly si krycí nabídky s ochrannými cenami, na což používaly on-line rezervační systém. Pravidla si nastavily v třístranné písemné smlouvě v srpnu 2006.

„Zákazníci byli díky uvedeným praktikám „odkázáni“ na předem určeného přepravce a zbaveni možnosti obdržet potenciálně výhodnější (konkurenční) nabídku na poskytnutí předmětných přepravních a spedičních služeb,“ píše ÚOHS. Podle něj byla kartelová dohoda způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Možnost přepravy zboží vlakem Italia mohli využít přímo koncoví zákazníci i jiné spediční společnosti. Mezi hlavní přepravované komodity patřilo železo a železný šrot, ocel, dřevo, sádrokarton a další. Většina zákazníků pocházela z České republiky a z Polska.

Hlavní tíhu pokuty přitom nesou České dráhy, které musejí zaplatit 48 milionů korun, na AWT Čechofracht připadá 3,7 milionu. Rail Cargo Austria nemusí platit nic. Firmě ze skupiny ÖBB úřad pokutu odpustil, neboť v rámci leniency programu (příslib shovívavosti pro spolupracující subjekty) jej jako první o kartelu informovala.

O shovívavost požádaly i České dráhy. Díky spolupráci s ÚOHS se jim pokuta výrazně snížila, původně jim hrozila sankce ve výši 350 milionů. „Díky sérii složitých kroků a rozhodnutí přijatých Českými drahami a vedoucích k příkladné spolupráci s ÚOHS v rámci správního řízení, které bylo zahájeno před dvěma lety, se podařilo minimalizovat konečnou výši pokuty,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Řízení se nakonec netýkalo společnosti ČD Cargo, neboť to v době uzavření kartelové smlouvy ještě neexistovalo.

Tagy AWT Čechofracht České dráhy kartel pokuta Rail Cargo Austria ÚOHS
7 komentářů