Výluka desetiletí začíná, dotkne se většiny vlaků mezi Čechami a Moravou

Rekonstrukce stanice Pardubice. Foto: Správa železnicRekonstrukce stanice Pardubice. Foto: Správa železnic

Omezení se nejvíce dotkne cestujících v Pardubickém kraji.

Na české železnici začíná od úterý 6. dubna největší omezení za posledních deset let. Zítra začíná další velké omezení v Pardubicích, o měsíc později pak oprava hlavní koridorové trati v údolí Tiché Orlice. V souběhu s úpravami koridoru mezi Poříčany a Velimí dojde k zásadní změně jízdních řádů. Omezení potrvají dva roky, od prosince dojde i k zastavení provozu mezi Blanskem a Brnem.

Omezení přinesou prakticky u všech spojů z Čech na Moravu prodloužení jízdní doby: v případě trasy Praha – Olomouc zhruba o deset minut, mezi Prahou a Brnem u většiny vlaků o dvacet až třicet minut. Největší omezení se dotkne cestujících v Pardubickém kraji. Expresy mezi Prahou a Brnem přestanou na dva roky jezdit přes Pardubice, namísto toho pojedou přes Havlíčkův Brod. Kvůli omezením dochází také ke změnám časových poloh jednotlivých vlaků z Prahy na Ostravsko, Valašsko a Slovácko.

Velká omezení na železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou a Brnem nepřinesou po svém konci zásadní zkrácení jízdních dob. Miliardové investice mají ale podle Správy železnic zajistit spolehlivější provoz a větší propustnost tratí.

„Jsou to akce, které přinesou hlavně zvýšení kapacity tratí a jejich propustnosti,“ řekl už dříve generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Několik minut zkrácení jízdních dob by měly přinést úpravy koridoru z Blanska do Brna. K dalšímu zrychlení by mělo dojít po roce 2023, kdy se začne modernizovat úsek Uhersko – Choceň na rychlost 200 km/h. Podle Svobody je zásadní změnou při úpravách koridorových úseků vložení odboček, které přinesou možnosti lépe řešit mimořádné situace nebo při jednosměrném provozu. „Zvýší se komfort a bezpečnost provozu,“ dodal Svoboda.

Mapa hlavních omezení na trase Praha - Brno. Foto: ČD

Mapa hlavních omezení na trase Praha – Brno. Foto: ČD

Od zítřka dochází k omezení provozu v Pardubicích z důvodu provádění úprav na zabezpečovacím zařízení. O měsíc později se rozeběhne přestavba úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, kde bude v letošním roce pouze jednokolejný provoz. V dalším asi roce a půl bude provoz částečně obnoven do dvoukolejného (díky zřízení odbočky u Bezpráví), ovšem vlaky zde budou projíždět sníženou rychlostí. Vlaků tak projede v tomto úseku méně než nyní.

Velké změny se dotknou cestujících i jinde: v Praze už nebudou některé přípoje mezi expresy. Například Západní expres z Plzně přijede do Prahy minutu před odjezdem expresu do Brna. Ze silnějšího provozu nebudou lidé na Vysočině nijak profitovat: žádný z expresních vlaků nebude mezi Kolínem a Brnem nikde zastavovat.

Změny v dálkové dopravě

Až na drobné výjimky nebudou přes Pardubice jezdit vlaky linky Ex3, tedy railjety Praha – Brno – Vídeň – Štýrský Hradec a EuroCity Praha – Brno – Bratislava – Budapešť, dochází k přesunu na trať přes Havlíčkův Brod, což se týká i vlaků RegioJet z Prahy do Brna. Pro spojení východních Čech s Brnem zůstane zachována pouze linka R19 Praha – Česká Třebová – Brno ve dvouhodinovém intervalu, ovšem v posunutých časových polohách. U vlaků linky Ex1 Praha – Olomouc – Ostrava, Ex2 Praha – Olomouc – Púchov a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice dojde k úpravám časových poloh především v úseku Praha – Česká Třebová. U expresů Českých drah Praha – Ostrava se rozšíří zastavování o stanici Choceň, kde budou zajištěny výhodné přípoje na Vysoké Mýto. K posunům dochází i u RegioJetu a Leo Expressu.

Změny u jednotlivých regionálních linek v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín – Pardubice – Choceň – Česká Třebová

Počet vlaků na trati se dokonce mírně rozšiřuje, např. v 19:32 pojede nový Os 5029 z Pardubic do Chocně. Zpět pak bude zaveden nový vlak Os 15061 z Chocně (22:32) do Moravan (22:56), odkud bude pokračovat do Holic a kde bude možné přestoupit na Os 5069 do Pardubic (23:18). Pro dopravu na noční směnu do přeloučského Kiekertu bude zaveden nový vlak Os 5080 s odjezdem z Pardubic hl. n. ve 21:31. Časy u ostatních osobních vlaků budou upraveny s ohledem na předjíždění dálkovými vlaky. Toto předjíždění již nebude možné v Pardubicích, kde se pobyt osobních vlaků zkrátí na jednotky minut. Až do 3. května budou osobní vlaky jezdit v celé trati, od 4. května až do konce jízdního řádu pak budou v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová nahrazeny autobusy podle výlukového jízdního řádu.

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec

Jelikož se časové polohy rychlíků zastavujících v Přelouči i osobních vlaků zásadně mění, je pro tuto trať navržen významně odlišný jízdní řád oproti současnosti. Zohledněny jsou přitom i místní potřeby jako přeprava na směny do a ze zaměstnání v Přelouči či návaznosti na rychlíky směr Praha a opačně.

Trať 016 Chrudim – Moravany – Holice

V návaznosti na mírné posuny osobních vlaků mezi Pardubicemi a Chocní budou o několik minut upraveny časové polohy vlaků Holice – Moravany a Chrudim – Moravany. K novinkám patří zavedení Os 25054 ve směru z Chrudimi (8:16) do Moravan (8:47), který bude jezdit v pracovní dny kromě letních prázdnin. Ve směru na Holice pak dojde k rozšíření nabídky ve večerních hodinách. O víkendu pojede nově z Moravan (21:00) vlak Os 25362 do Holic (21:12), zpět pojede z Holic (22:46) jako Os 5069 přes Moravany (23:00) až do Pardubic hl. n. (23:18).

Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

K největším změnám dojde právě na této trati. Díky přiblížení časových poloh rychlíků v Chocni se zkrátí přestupní časy, takže zejména v relaci Pardubice – Vysoké Mýto – Litomyšl a opačně dojde ke zlepšení nabídky spojení. Na trati zůstane zachován přibližně stejný počet vlaků s mírným navýšením ve večerních hodinách, nebudou však jezdit v pravidelném hodinovém intervalu, ale díky polohám přípojných rychlíků, v pravidelných taktech opakujících se každé dvě hodiny. Konkrétně z Chocně na Vysoké Mýto (někdy až do Litomyšle) budou vlaky odjíždět v sudou hodinu a 24. minutu a v lichou hodinu a 42. minutu. V opačném směru budou do Chocně přijíždět v sudou hodinu a 15. minutu a 59. minutu.

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr

Největší úpravou je konec spěšných vlaků Leo Express Orlice. Mírně se mění časy odjezdů v reakci na posuny v jízdním řádu navazujících vlaků na koridoru. Kompletní jízdní řád po změně je zde.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

V návaznosti na časové posuny rychlíků linky R19, které se nově budou ve Svitavách potkávat každou lichou hodinu okolo 40. minuty, a odklonění naprosté většiny vlaků railjet a EuroCity z této trati bylo nutné mírně upravit polohy osobních a spěšných vlaků. Asi největší novinkou bude pozdější večerní spojení mezi Letovicemi a Českou Třebovou. Nově pojede vlak 4780 v pracovní dny a sobotu z Letovic ve 21:07, do České Třebové přijede ve 21:54. Ke zlepšení přípojových návazností v České Třebové dojde díky uspíšení několika vlaků mezi Svitavami a Českou Třebovou. Konkrétně Os 4770 pojede nově ze Svitav už v 6:58, projede zastávky Svitavy-Lačnov a Semanín a do České Třebové přijede už v 7:10, čímž zde bude zajištěn přípoj na Slovácký expres směrem na Pardubice a Prahu. Obdobně bude uspíšen odpolední Sp 1752, který odjede ze Svitav už ve 14:58 a do České Třebové přijede v 15:10, čímž zde opět získá přípoj na Slovácký expres směr Pardubice a Praha. A do třetice bude stejný přípoj zajištěn od Sp 1756, a to díky příjezdu do České Třebové v 19:10.

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče

Vedle tratě 018 bude jízdní řád výrazně upraven i na této trati. V návaznosti na již zmíněné časové posuny rychlíků R19, které se nově budou ve Svitavách potkávat každou lichou hodinu okolo 40. minuty, jsou upraveny i časové polohy všech vlaků na této trati tak, aby zůstala zachována přestupní návaznost ve Svitavách. Mění se i časové polohy vlaků spojujících Žďárec u Skutče a Poličku, samozřejmě se zachováním přípojů ve Žďárci u Skutče.

Změny na ostatních tratích

Na ostatních tratích na Českotřebovsku (směr Lanškroun a Moravská Třebová) a Pardubicku (směr Chrudim a Hradec Králové) dojde pouze k několika málo změnám, zejména u časně ranních či pozdně večerních vlaků z důvodu zachování přípojů na dálkové vlaky v Pardubicích. Na trati Týniště nad Orlicí – Choceň dojde k posunu odjezdů spěšných vlaků z Náchodska cca o 20 minut dříve pro zachování přestupních návazností na posunuté rychlíky směrem do Brna. To si vynutí i úpravy poloh osobních vlaků.

 

Tagy České dráhy LEO Express omezení železniční dopravy Praha - Brno Pardubický kraj RegioJet Správa železnic Top výluka Bezpráví
113 komentářů