Všechna vozidla pod dohledem kamer. DPO věří ve zvýšení bezpečnosti

Trolejbusy Škoda T‘CITY 36 Tr Dopravního podniku Ostrava (DPO) u ostravského hlavního nádraží. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch OčadlýTrolejbusy Škoda T‘CITY 36 Tr Dopravního podniku Ostrava (DPO) u ostravského hlavního nádraží. Foto: Zdopravy.cz / Vojtěch Očadlý

Nejnověji nainstalované kamery vyšly na 22 milionů korun. V každém vozidle je pět až deset kamer.

Více než tisíc kamer doplnil Dopravní podnik Ostrava (DPO) do zbývajících 142 vozidel MHD. Docílil tak celkového pokrytí vozů s výjimkou těch, u kterých je plánováno jejich vyřazení. Nejnověji nainstalované kamery vyšly na 22 milionů korun.

„V rámci poslední soutěžené zakázky bylo nainstalováno do každého vozidla pět až deset kamer podle typu vozu tak, aby byl pokryt celý vnitřní prostor. Navíc má každé vozidlo dvě kamery monitorující prostor před a za vozidlem,“ napsal DPO v tiskové zprávě

Primátor Ostravy Jan Dohnal považuje vybavení celého vozového parku MHD kamerami za „významný milník v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality“. Kromě kamer se ve vozidlech MHD a na zastávkách pohybují asistenti přepravy a strážníci.

Kamerový systém ve vozidle DPO.
Zdroj: DPODPO prezentovalo novinářům kamerový systém.
Zdroj: DPOTisková konference DPO k instalaci kamerového systému.
Zdroj: DPO

Záznamy z kamer uchovává DPO po dobu pěti dnů, nemůže je zveřejňovat, ani poskytovat veřejnosti na vyžádání. Se záznamy pracují proškolení zaměstnanci speciálního pracoviště v Dohledovém centru DPO. Na žádost policie nebo v rámci ochrany práv DPO mohou být záznamy archivovány a následně vydány Policii nebo správním orgánům při šetření mimořádné události.

Důkazní prostředek

Poptávka po záznamech ze strany policie rok od roku roste. V roce 2023 přesáhl počet žádostí tisícovku, v roce 2021 jich bylo o asi 30 procent méně.

„Kamery mohou působit jednak preventivně, ale také nám pomáhají odhalovat protiprávní jednání. Přispívají velkou měrou ke ztotožnění podezřelých osob či svědků událostí, u kterých se nepodařila zjistit jejich identita. Mimo jiné může být záznam použit jako důkazní prostředek,“ dodal ředitel Městského ředitelství policie Ostrava Antonín Řezníček.

Ve vozovém parku DPO je celkem 569 vozidel. Kamery mají všechna, vyjma těch s plánovaným vyřazením, kterých je aktuálně asi sedm procent a jsou využívána zejména jako zálohy.

Tagy bezpečnost bezpečnost cestujících dopravní podnik ostrava DPO kamery
5 komentářů