dpp

Vítězství Prahy: Šéf antimonopolního úřadu zamítl námitky Eurovie proti tendru na metro D

Stanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR Praha

Rozhodnutí předsedy ÚOHS znamená pro Prahu vítězství na cestě k zahájení stavby. Zbývá získat stavební povolení.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) se po více než roce otevírá cesta k podpisu smlouvy na výstavbu prvního úseku nové trasy metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Obří tendr loni zablokovala stavební firma Eurovia, která si u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stěžovala na diskriminaci. Předseda úřadu Petr Mlsna ve druhém stupni nyní zamítl rozklad Eurovie.

„Návrh dodavatele Eurovia CS tak byl v převážné části zamítnut, v části týkající se neprodloužení lhůty pro podání nabídek bylo správní řízení zastaveno, neboť této části návrhu nepředcházely včasné námitky,“ oznámil dnes úřad.

Metro D, vedení linky. Pramen: DPP

Metro D, vedení linky.
Pramen: DPP

Eurovia ve svém návrhu poukazovala na údajnou nezákonnost u zadávacích podmínek i v postupu DPP. Šlo například o údajnou nedostupnost části zadávací dokumentace a její neúplnost, délku lhůty pro podání nabídek, nejasnost vymezení požadavků na prokazování kvalifikace a další nejasné či nepřiměřené požadavky zadavatele. Úřad loni v létě zakázal uzavření smlouvy, nicméně už v prvostupňovém rozhodnutí letos v březnu „neshledal důvody k uložení nápravného opatření“, což Mlsna nyní potvrdil v rozhodnutí o rozkladu.

„Předseda Mlsna na úvod svého rozhodnutí zdůraznil celkový charakter podaného návrhu, v němž byly tvrzeny četné nezákonnosti zadávacích podmínek, aniž by se navrhovatel jakkoliv snažil o jejich odstranění ještě v průběhu zadávacího řízení,“ píše ÚOHS. Podle Mlsny má zadavatel v otázce nastavení zadávacích podmínek „velký prostor pro vlastní úvahy a je oprávněn k jejich nastavení v souladu s potřebami realizace veřejné zakázky za dodržení zákonných omezení“. V tomto směru se podle ÚOHS dopravní podnik nedopustil žádného excesu. „Do zadávacích podmínek, které respektují zákon, jsou přiměřené, objektivní, nediskriminační a pro zadavatele představují určitou racionální kvalitu, není úřad oprávněn zasáhnout,“ uvedl předseda ÚOHS.

Eurovia podala námitky loni 30. dubna, tedy v den, kdy byla uzávěrka nabídek. Do soutěže se nepřihlásila. Námitky sepsala na celkem 131 stran, velká část se týkala především údajného zvýhodnění společností Metrostav, Hochtief a Strabag v samotné soutěži kvůli tomu, že tyto provádějí na místě geologický průzkum.

Do tendru na metro D přišly tři nabídky. Vítěz soutěže postaví první úsek metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou. S odhadovanou cenou 10,829 miliardy korun jde o největší veřejnou zakázku na českém stavebním trhu za posledních deset let. Rozhodnutí předsedy ÚOHS znamená pro Prahu i DPP vítězství na cestě k zahájení stavby. Zbývá nicméně zdolat poslední překážku: získat stavební povolení. Šéf DPP Petr Witowski nedávno uvedl, že vydání stavebního povolení v právní moci lze v optimistické variantě čekat letos na konci léta léta.

Trasa metra D bude dlouhá 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené, 5 hloubených a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Provoz má zajišťovat 17 čtyřvozových souprav bez strojvedoucího.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy eurovia Metro D ÚOHS
23 komentářů