VIDEO: SŽDC chce zrušit kritický přejezd ve Studénce, připravila projekt podjezdu

Železniční přejezd ve Studénce. Pramen: SŽDCŽelezniční přejezd ve Studénce. Pramen: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty hodlá odstranit nechvalně známý úrovňový přejezd na druhém a třetím koridoru ve Studénce. Nahradit ho má

Správa železniční dopravní cesty hodlá odstranit nechvalně známý úrovňový přejezd na druhém a třetím koridoru ve Studénce. Nahradit ho má mimoúrovňové křížení, kdy silnice bude vedena podjezdem pod tratí, kamiony budou zároveň odkloněny na objízdnou trasu.

Správa železnic zpracovala záměr projektu i dokumentaci k územnímu rozhodnutí. K zahájení stavby bude potřeba i souhlas zastupitelů města se změnou územního plánu a rovněž schválení centrální komisí ministerstva dopravy. Tam chtějí železničáři projekt poslat ještě o prázdninách. Celkové náklady odhadují na 700 milionů korun.

„V případě vybudování mimoúrovňového křížení ve Studénce budeme muset vykoupit řadu pozemků a čeká nás ještě vybudování objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Nová obslužná komunikace pro kamiony přispěje nejenom k bezpečnějšímu provozu na železnici, ale jako druhotný efekt přinese i celkové zklidnění tranzitní dopravy přes město,“ uvedl šéf SŽDC Jiří Svoboda. V případě hladkého průběhu přípravy by podle něj stavba mohla začít v roce 2020. Přejezd nechvalně proslul především tragickou srážkou pendolina s polským kamionem před třemi lety, kdy zahynuli tři lidé a další byli zraněni.

V různých fázích přípravy jsou i proměny dalších přejezdů na mimoúrovňové. Na trati Břeclav – Přerov jde o přejezdy v lokalitách Halenkovice, Rohatec, Napajedla a Žlutava, předpokládaný termín výstavby je v období 2021 až 2022. Na trati Česká Třebová – Praha má být začátkem příští dekády přestavěn i přejezd v Uhersku. Další mimoúrovňové křížení se připravuje na trati Přerov – Bohumín, konkrétně v Polance nad Odrou, silniční nadjezd nahradí klasický železniční přejezd i v městské části Olomouc-Holice.

Změny ve Studénce (Pramen SŽDC)

Zvolená volná výška podjezdu 3,70 m záměrně neumožní průjezd kamionové dopravy. Po realizaci stavby bude provedena změna kategorie silnice třetí třídy na místní komunikaci. Těžká nákladní vozidla budou odkloněna mimo silnici III/46427. Náhradní trasa pro kamióny je vytyčena po silnici II/464 a dálnici D1. Příjezd do průmyslové zóny bude ze silnice II/464 zajištěn po ulici Butovická nově zbudovanou příjezdovou komunikací. Součástí projektové dokumentace je rovněž přeložka silnice III/46427, která zajistí oddálení křižovatky s ulicí R. Tomáška do předepsané vzdálenosti od přejezdu. Vytvořením nového propojení do průmyslových areálů dojde k převedení nákladní dopravy mimo ulici R. Tomáška a samozřejmě s omezením průjezdu kamionové dopravy celým městem. 

Tagy přejezd Studénka SŽDC
19 komentářů