Video: Nové suché propustky pod silnicí I/52 fungují, využívají je nejen vydry

Propustek pod silnicí I/52 na Nových Mlýnech. Pramen: Jihomoravský krajPropustek pod silnicí I/52 na Nových Mlýnech. Pramen: Jihomoravský kraj

Cestu skrze propustky si našli například i ježci, kuny, lišky, nutrie nebo kachny.

Jako mimořádnou hodnotí Jihomoravský kraj užitečnost nových suchých propustků, které nechal zbudovat pod silnicí I/52 mezi horní a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Tři propustky byly zbudovány během nedávné rekonstrukce silnice v rámci budování souběžné cyklostezky, kterou financoval kraj.

Měly sloužit hlavně vydrám, pro které byla silnice I/52 nejrizikovějším místem v republice, uživatelů je ale mnohem více. „Propustky jsou vydrami často využívány. Ale našli si je i další živočichové, například kuny, ježci, lišky, včetně těch, kteří do naší přírody tak úplně nepatří – kočky domácí, nutrie, norek americký,“ uvedl náměstek jihomoravského hejtmana Lukáš Dubec, který má na starost životní prostředí. Propustky, které slouží k přechodu z jedné nádrže do druhé, využívají i vodní ptáci.

Celkem byly v kritickém úseku zbudovány tři propustky. Jeden větší na jižním konci hráze a dva menší v její střední části v sousedství mostu nad přepadem vody z horní do střední nádrže. „Daný případ je unikátní tím, že živočichové jsou k propustkům naváděni pomocí kolmé betonové stěny, která vede podél celé cyklostezky,“ doplnil Dubec.

„Provoz“ v propustcích je sledován pomocí fotopastí. Kraj přitom dlouhodobě spolupracuje s odborníky z organizace ALKA Wildlife (Lidéřovice) a společnosti Ekopontis (Brno).

Tagy I/52 Nové Mlýny ochrana přírody propustky
17 komentářů