Velká komplikace pro stavbu metra D. ÚOHS zakázal uzavřít smlouvu s vítězem

Stanice Olbrachtova. Pramen: IPR PrahaStanice Olbrachtova. Pramen: IPR Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy musí počítat se zdržením nejméně několik měsíců v případě soutěže na stavbu prvního úseku metra

Dopravní podnik hl. m. Prahy musí počítat se zdržením nejméně několik měsíců v případě soutěže na stavbu prvního úseku metra D. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes zakázal uzavření smlouvy s vítězem. Zakázka má hodnotu téměř 11 miliard korun.

Pro DPP to znamená velkou komplikaci, řízení u ÚOHS se může táhnout několik měsíců i let. Úřad vyhověl námitkám společnosti Eurovia, které se nelíbí podmínky jednoho z největších tendrů za posledních roky v tuzemském stavebnictví. „Vydali jsme předběžné opatření, aby zadavatel nemohl podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem a nedošlo ke zmaření celého správního řízení,“ řekla mluvčí ÚOHS Milena Marešová.

Podle vedoucího oddělení komunikace DPP Daniela Šabíka je předběžné opatření běžným procesním institutem u velmi složitých a velkých zakázek. „V této chvíli stále probíhá hodnocení a posuzování podaných nabídek účastníků veřejné zakázky na zhotovitele stavební části prvního úseku metra D Pankrác D – Olbrachtova. Rozhodnutí ÚOHS o předběžném opatření plně respektujeme,“  dodal Šabík.

Eurovia ve svých námitkách požadovala zrušení soutěže „Domníváme se, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jsou v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení, zejména se zásadou rovnosti účastníků řízení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Zároveň máme za to, že došlo k porušení zásad 4E, tedy zabezpečení hospodárnosti a efektivního vynakládání veřejných prostředků,“ uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Eurovia podala námitky 30. dubna, tedy v den, kdy byla uzávěrka nabídek. Do soutěže se nepřihlásila. Podle Štočkové ani není jisté, zda nabídky kvalifikační kritéria splňují, protože DPP si vyhradil v dokumentaci právo zkoumat jen nejvýhodnější nabídku.

Námitky Eurovia sepsala na celkem 131 stran, velká část se týká především údajného zvýhodnění společností Metrostav, Hochtief a Strabag v samotné soutěži kvůli tomu, že již nyní provádí na místě geologický průzkum. „Je zcela zjevné, že zadavatel diplomaticky řečeno ‚preferuje‘ některé z účastníků zadávacího řízení,“ uvedla Eurovia v námitce. Podle Eurovie byla doba na podání nabídky velmi krátká pro firmy, které se na geologickém průzkumu nepodílí. „Připravit v dané lhůtě odpovědným způsobem nabídku na tak složitou zakázku není možné ani v ideálních podmínkách, natož pak v podmínkách probíhající pandemie,“ píše Eurovia v rozsáhlém dokumentu. DPP námitky odmítl, proto se obrátila Eurovia na ÚOHS.

Eurovia dokládá „šití na míru“ několika firmám i nevyhovění požadavkům některých firem v předběžných tržních konzultacích na zjemnění některých požadavků. Upozornila naopak, že DPP vyhověl Metrostavu a Hochtiefu ve zpřísnění požadavků na zadávací dokumentaci. „A to dokonce přidáním jimi navrhovaného člena realizačního týmu a požadavku na znalost českého jazyka bez použití tlumočníka. Pozoruhodná je i shoda obou společností v jejich odpovědích. Obě společnosti napadl zcela totožný požadavek na nového člena realizačního týmu, a to včetně parametrů. Obě společnosti shodně požadují k realizačnímu týmu český jazyk bez tlumočníka,“ upozornila Eurovia.

Podle vedoucího odboru komunikace DPP Daniela Šabíka je poměrně běžné, že účastníci podávají námitky. „Tendr na zhotovitele prvního úseku metra D Pankrác D – Olbrachtova je velkou a složitou zakázkou, bylo by pro nás proto překvapením, pokud by žádné námitky nebyly podány. Jako zadavatel jsme se s nimi vypořádali podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl Šabík. Vítěz tendru zatím není vybrán, v současnosti stále probíhá posuzování splnění požadované kvalifikace, technických specifikací a dalších podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Podle něj není do ukončení soutěže možné poskytovat další komentáře.

Do tendru na metro D přišly tři nabídky. Vítěz soutěže postaví první úsek metra D mezi Pankrácem a Olbrachtovou. S odhadovanou cenou 10,829 miliardy korun jde o největší veřejnou zakázku na českém stavebním trhu za posledních deset let. DPP bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp eurovia Metro D Top ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
17 komentářů