V pražských Čakovicích popletli soutěž na proměnu vlečky, vítěze nevybrali

Motorák řady 813, zvaný mravenec, ve stanici Praha-Čakovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMotorák řady 813, zvaný mravenec, ve stanici Praha-Čakovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Cílem je přivést pomocí vlečky vlaky do nejhustěji osídlené části Čakovic

(Aktualizováno ve 13:30 o vyjádření starosty ve 4. odstavci a v plném znění pod článkem)
Pražské městské části Čakovice se nezdařila soutěž na opravu vlečky skrz bývalý cukrovar, která má přivést osobní vlaky až k zámeckému parku. A to přesto, že se hlásili hned čtyři zájemci. Dokumentace k soutěži ovšem obsahovala chybu, kvůli které městská část soutěž raději zrušila.

Zadavatel při posuzování nabídek totiž zjistil, že v položkách stavby je i přejezd přes Cukrovarskou ulici. Jeho opravu za 1,9 milionu přitom zadal zvlášť už na konci září jako zakázku malého rozsahu.

„S ohledem na skutečnost, že zadavatel toto administrativní pochybení zjistil až po skončení lhůty pro podání nabídek, není zde možná úprava zadávacích podmínek a jediná možná náprava daného stavu je zrušení zadávacího řízení,“ píše se v písemné zprávě na profilu městské části.

Podle starosty Jiřího Vintišky vypíše městská část soutěž znovu. „Tuto soutěž chceme vypsat co nejdříve bez dalšího prodlení a předpokládáme, že práce by měly začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Dokončení předpokládáme v průběhu roku 2021. Odhadované náklady na rekonstrukci vlečky jsou zhruba osm až 10 milionů korun v takzvané nulté etapě (oprava vlečky do stávajícího stavu). Výše uvedený odhad zahrnuje práce podle obou VZ a další dílčí náklady spojené s některými úpravami okolí (dopravní značení, úpravy manipulačních ploch v nezbytném okolí, úprava okolní vegetace v profilu dráhy apod.). V příštím roce proběhne soutěž na projektanta změny zabezpečovacího systému a také dvou nových nástupišť, které jsou pro pravidelný provoz potřeba. Odhad nákladů bude součástí tohoto projektu. Předpoklad je zhruba 15 milionů korun,“ sdělil deníku Zdopravy.cz Vintiška.

Vylepšení čakovické vlečky podporuje i magistrát. Rada hlavního města už v květnu souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 20 milionů korun městské části Čakovice. „Cílem je přivést pomocí vlečky skrz bývalý cukrovar do špatně dostupné a zároveň nejhustěji osídlené části Čakovic ekologickou veřejnou kolejovou dopravu a nabídnout tak obyvatelům i návštěvníkům alternativu k individuální automobilové dopravě a autobusům se spalovacími motory,“ uvedl tehdy náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Podle něj se tím zvýší efektivita železniční linky S34, kterou dnes provozuje společnost KŽC Doprava.
Rekonstrukce má zahrnovat opravu tělesa vlečky přes areál bývalého cukrovaru, rekonstrukci železničních přejezdů, výkup pozemků pod kolejemi, projekt severního nástupiště na vlečce u stanice Praha-Čakovice a projekt nového nástupiště u zámeckého parku, kam nově vlak povede.

Vyjádření starosty městské části Praha – Čakovice: 

Na začátku roku 2020 došlo k havárii na vlečkovém přejezdu na Cukrovarské ulici. Došlo k uvolnění jedné z kolejnic. Proto byla provedena provizorní sanace a v předmětném úseku vlečky domluvena výluka. Protože v té době ještě nebylo zřejmé finanční krytí celé akce rekonstrukce vlečky, avšak bylo nutné vlečkový přejezd opravit (páteřní silniční komunikace do Čakovic), pustili jsme se do akce opravy přejezdu sami z vlastního rozpočtu (rekonstrukce celé vlečky by byla nad naše finanční možnosti). Tato oprava přejezdu byla připravována tak, aby mohla proběhnout během letních prázdnin, kdy je menší provoz, bohužel toto se nakonec neporařilo a nechtěli jsme akci začínat v běžném provozu v září a rozhodli jsme se ji tedy odložit až na podzimní prázdniny. Díky podpoře Magistrátu na opravu vlečky se nakonec i tuto stavbu podařilo financovat mimo náš rozpočet.
Co se týká veřejné zakázky na zbytek rozsahu vlečky, nepočítali jsme na počátku roku 2020, že bude stavba realizována (přesněji financovatelná díky podpoře HMP) již v roce 2020. Projektová dokumentace na opravu vlečky, která byla připravena mnoho měsíců dříve před havárií na přejezdu na Cukrovarské ulici, obsahovala i tento přejezd. Bohužel při vypsání zakázky bylo toto nezohledněno a administrativní komunikační chybou mezi projektantem a naším investičním oddělením nebylo toto odstraněno z výkazu výměr stavby.
Na veřejné zakázky používáme specializovanou právní kancelář. Ta administrovala pro MČ Praha-Čakovice i tuto VZ a doporučila radě MČ soutěž z důvodu transparentnosti zrušit a vypsat soutěž znovu. Tuto soutěž chceme vypsat, co nejdříve bez dalšího prodlení a předpokládáme, že práce by měly začít v 1.Q 2021. Dokončení předpokládáme v průběhu roku 2021.
Odhadované náklady na rekonstrukci vlečky jsou zhruba 8-10 mil.Kč v tzv. nulté etapě (oprava vlečky do stávajícího stavu). Výše uvedený odhad zahrnuje práce podle obou VZ a další dílčí náklady spojené s některými úpravami okolí (dopravní značení, úpravy manipulačních ploch v nezbytném okolí, úprava okolní vegetace v profilu dráhy apod.).
V příštím roce proběhne soutěž na projektanta změny zabezpečovacího systému a také dvou nových nástupišť, které jsou pro pravidelný provoz potřeba. Odhad nákladů bude součástí tohoto projektu. Předpoklad je cca 15 mil. Kč.

Tagy Praha-Čakovice seznam Top vlečka
85 komentářů