V Praze začne čtvrtmiliardová oprava estakády přes koridor, tramvaje nepojedou rok a čtvrt

Tramvaj na estakádě mezi Krejcárkem a Palmovkou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czTramvaj na estakádě mezi Krejcárkem a Palmovkou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

K velké rekonstrukci tramvajové estakády dojde po třiceti letech od otevření.

Cestující v Praze čeká od přelomu března a dubna rok a čtvrt dlouhá tramvajová výluka mezi Palmovkou a Ohradou. Důvodem bude rekonstrukce estakády, která překlenuje železniční koridor.

Dopravní podnik hl. m. Prahy dnes oznámil, že vítězem soutěže s odhadovanou cenou 230 milionů korun se stalo sdružení firem COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Nabídlo 239,5 milionu korun. Nabídku podaly tři firmy. Během akce dojde ke kompletní revitalizaci první pražské tramvajové estakády nad koridorem, která byla otevřena v roce 1990.

DPP opravu vysvětluje tím, že od otevření procházela pouze běžnými opravami, jako je výměna kolejnic. K tomu naposledy došlo před téměř 11 lety. „Po více než 30 letech provozu potřebuje konstrukce mostu nad železničním koridorem rozsáhlejší rekonstrukci, abychom v tomto úseku mohli udržet plný a bezpečný provoz tramvají. Kompletně zde vyměníme kolejový svršek, trať dostane nové pražce a štěrkové lože, samotná konstrukce mostní estakády bude přeizolována,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Místo tramvají pojedou autobusy

Stavba potrvá do konce června 2023, po zprovoznění odstraní DPP současné omezení rychlosti tramvají v místech mostních dilatací. Má jít o kompletní rekonstrukci 1,5 kilometru dlouhého úseku, který vede z velké části po estakádě přes železniční koridor. Dojde rovněž k úpravě tramvajové zastávky Krejcárek, modernizaci kolejového svršku a rekonstrukci mostu.

Rekonstrukce nebude vyžadovat žádné rozsáhlé demoliční práce, největší objem vytěženého a vybouraného materiálu bude pocházet ze stávajícího kolejiště, nástupiště zastávky Krejcárek ve směru do centra a z tramvajového mostu. Stávající materiál štěrkového lože DPP částečně zrecykluje přímo na místě stavby a využije jej k zásypům a obsypům kolem mostních opěr.

Vítěz soutěže musí doladit a koordinovat výluky se Správou železnic. Stavební práce výrazně zkomplikují cestování mezi Libní a Žižkovem. DPP počítá s náhradní autobusovou dopravou v tomto úseku i s odklonem některých tramvají jinou trasou.

Estakáda byla první svého druhu v Praze. Jde o spojitý nosník o 12 polích o celkové délce 455 m. Místy se tramvajová trať nese nad okolním terénem ve výšce až 15,5 metru. Celková délka tratě Ohrada – Palmovka (bez kolejových křižovatek Ohrada a Palmovka) dosáhla ve směru do centra délky 1,455 km, v opačném směru o 5 metrů méně. Trať od Ohrady směrem ke Krejcárku prudce klesá (65,96 ‰) a pak znovu na mostě a za ním (63 ‰) což si s ohledem na rozhledové poměry v oblouku nad křižovatkou Palmovka vyžádalo zřízení tzv. bezpečnostního zastavovacího místa.

Tagy Colas CZ Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Firesta-Fišer
57 komentářů