V Praze začala stavba další tramvajové trati. Úsek do Slivence bude hotový ještě letos

Zahájení stavby tramvajové trati do Slivence. Foto: Daniel Šabík / DPPZahájení stavby tramvajové trati do Slivence. Foto: Daniel Šabík / DPP

Vybudováním smyčky odpadne potřeba nasazování obousměrných tramvají.

V Praze dnes začalo další rozšiřování tramvajové sítě. Půl kilometru dlouhý úsek z Holyně do Slivenec naváže na loni otevřenou část ze Sídliště Barrandov. Tramvaje by měly na novou trať vyjet letos na konci října.

Zakázku za 233 milionů korun získala společnost Strabag Rail. Cena v soutěži klesla o 37 % proti odhadu v projektu. O stavbu byl velký zájem, DPP přišlo deset nabídek.

Nový úsek je dlouhý zhruba 500 metrů, bude zakončen smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. Jeden pár zastávek vznikne přímo v obratišti. Ze stávající úvratě Holyně bude pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončen smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů.

V prostoru obratiště Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu DPP postaví chodník, který na druhé straně ulice naváže na již vybudovanou komunikaci pro pěší a cyklisty vedoucí k zástavbě v centru Slivence.

V okolí nové trati vyroste nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. K podchodu pod ulicí K Barrandovu, nedaleko kterého bude budoucí tramvajová smyčka, vznikl  letos ze Slivence od domova pro seniory v ulici Ke Smíchovu nový chodník včetně veřejného osvětlení. Díky smyčce Slivenec budou moci na tuto trať všechny typy tramvají, nejen obousměrné KT8N2.

Trasa tramvajové trati z Barrandova do Slivence. Pramen: DPP

Trasa tramvajové trati z Barrandova do Slivence. Pramen: DPP

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp rozšiřování tramvajových tratí v Praze Strabag Rail tramvajová trať Barrandov - Slivenec
40 komentářů