U Hradčanské začne dvoutýdenní tramvajová výluka, změní provoz deseti linek

Tramvaj v zastávce Hradčanská. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czTramvaj v zastávce Hradčanská. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Výluka bude bez náhradní autobusové dopravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne v pátek večer s opravou tramvajové tratě v ulici Milady Horákové v úseku od křižovatky Špejchar po Prašný most. Práce potrvají zhruba dva týdny do neděle 15. května 2022.

Cestující kvůli tomu musejí počítat se řadou změn. V první etapě, která potrvá do pondělí 9. května 2022 do brzkých ranních hodin, bude v uvedeném úseku obousměrně přerušen tramvajový provoz. Ve druhé etapě bude obnoven provoz tramvají ve směru od Střešovic na Letnou. Linky č. 1, 2, 8, 18, 20, 25, 26, 91, 96 a 97 budou jezdit po změněných trasách. Od pondělí 16. května 2022 od ranního výjezdu budou denní tramvaje opět jezdit po svých původních trasách, noční linky již od půlnoci v noci z 15. na 16. května 2022.

Oprava se týká trati v úseku od křižovatky s Badeniho ulicí (křižovatka Špejchar) po křižovatku se Svatovítskou ulicí (Prašný most). Dojde k výměně dožívajících oblouků a nejopotřebenější části kolejových konstrukcí. Týká se to rozvětvení na Špejcharu ve směru od Hradčanské do Badeniho ulice a na Prašném mostě ve směru od Hradčanské do Dejvic.

„Jedná se o exponovaná místa, čemuž odpovídá i míra opotřebení kolejového svršku. Oblouky i kolejové rozvětvení na Špejcharu pochází z doby před 12 lety, tj. z roku 2010. Na Prašném mostě, kde je doprava intenzivnější, má kolejová křižovatka ve svém rodném listě rok 2013,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Dvě etapy během 16 dnů

Práce na opravě tramvajové tratě v ulici Milady Horákové potrvají 16 dnů a budou rozděleny do dvou etap:
1. etapa: od pátku 29. dubna 2022 od cca 19:00 do pondělí 9. května 2022 do cca 4:30 = v celém úseku bude obousměrně přerušen tramvajový provoz
2. etapa: od pondělí 9. května od cca 4:30 do neděle 15 května 2022 do cca 24:00 = přerušen tramvajový provoz ve směru z centra; ve směru do centra bude provoz přerušen již jen ve směru na Malostranskou

V první etapě, během následujícího víkendu v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května 2022 bude kvůli pracím na výměně kolejového rozvětvení v křižovatce Prašný most omezen výjezd automobilů z tunelu Blanka ve směru na Vítězné náměstí a po ulici Milady Horákové nebude možné jet přímo k vozovně Střešovice.

Všechny rekonstrukce a opravy tramvajových tratí v této části Prahy v letošním roce koordinujeme a podřizujeme rekonstrukci Barrandovského mostu. Proto jsme na Rašínově nábřeží začali už v polovině února, abychom mohli navázat opravou tramvajové křižovatky na Andělu, kde skončíme v noci na tuto sobotu 30. dubna do půlnoci a obnovíme zde standardní provoz tramvají. V sérii oprav pokračujeme na trati mezi Špejcharem a Prašným mostem tak, abychom vše měli opraveno do neděle 15. května 2022, tj. před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu. Současně se snažíme, aby i dopady na individuální automobilovou dopravu byly co nejmenší. Proto opravy kolejí trvají delší dobu. Pokud bychom si mohli např. dovolit uzavřít výjezd z Blanky na Prašném mostě na čtyři dny, tato doby by nám stačila na opravu tamní tramvajové křižovatky,“ uzavřel Jan Šurovský.

Dopravní opatření pro 1. etapu

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od pátku 29. dubna 2022 (19:00) do pondělí 9. května 2022 (cca 4:30) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Hradčanská – Prašný most.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 1, 25 a 96 budou v úseku Hradčanská – Vozovna Střešovice odkloněny přes zastávku Pražský hrad.

Linka č. 2 bude od 30. dubna 2022 ve směru od Nádraží Braník ze zastávky Staroměstská vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská, odkud pokračuje zpět směr Nádraží Braník.

Linky č. 8, 26 a 91 budou v úseku Hradčanská – Vítězné náměstí odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Prašný most.

Linka č. 18 bude v úseku Malostranská – Vítězné náměstí odkloněna přes zastávky Pražský hrad a Prašný most.

Linka č. 20 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Hradčanská (v Badeniho ulici) odkloněna do obratiště Špejchar.

Linka č. 97 bude v úseku Malostranská – Vozovna Střešovice odkloněna přes zastávku Pražský hrad.

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu bude v trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Dejvická – Prašný most – Vozovna Střešovice – Vojenská nemocnice – Petřiny – Sídliště Petřiny zavedena linka č. 32.

Změny v zastávkách tramvají

Přemísťuje se zastávka Hradčanská (obousměrně) do Badeniho ulice, ke křižovatce s ulicí Na Valech a ruší se zastávka Chotkovy sady (obousměrně).

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Hradčanská
21 komentářů