Třetí pokus vyšel. Nový železniční most přes Orlík zbuduje Metrostav, těsně se vešel do limitu

Železniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský krajŽelezniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský kraj

V ceně je zahrnuta i demolice starého mostu, který je v dezolátním stavu. Nový most bude o deset metrů vedle.

Správě železnic (SŽ) se podařilo na třetí pokus zadat zakázku na stavbu nového mostu přes Orlickou nádrž na trati Tábor – Písek. Kontrakt získal Metrostav (konkrétně sdružení firem Metrostav TBR a.s. a Metrostav a.s.), cena činí 543,593 milionu korun. Vyplývá to z informací ve veřejném registru smluv.

Metrostav se tak těsně vešel do limitu pro maximální cenu, kterou Správa železnic stanovila na 543,914 milionu korun. Šlo už o třetí výběrové řízení. První dvě byla zrušena, neboť se žádný z účastníků nevešel do limitu 458,4 milionu korun.

V třetím pokusu jej proto SŽ výrazně navýšila (o 19 pct.), což mimo jiné zdůvodnila „specifickými podmínkami umístění stavby s velmi obtížným přístupem a potřebou nasazení specifických montážních prostředků, mechanizace a inventárního materiálu“.

V ceně je zahrnuta i demolice starého mostu z konce 19. století, který je v dezolátním stavu. Nový most bude zhruba o deset metrů vedle. Práce potrvají čtyři roky. Hlavní částí nového mostu bude oblouk s rozpětím 156 metrů. Celková délka přemostění přesáhne 300 metrů. Díky svému rozpětí se most po dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice.

Současný most přes Orlík je nejvyšším železničním mostem v republice. Výška nad dnem údolí je 68 metrů, nad hladinou 35 metrů. Prvenství si zachová i nový most, který bude mít podobné parametry. Nový most bude využit i pro nakládku demontovaných dílů starého mostu.

Stavba nového mostu přes Orlík bude rozdělena do čtyř etap. Nejprve budou vystavěny opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí. V rámci druhé etapy se vybuduje zejména oblouková nosná konstrukce. Během následující fáze bude dokončena mostní konstrukce a v rámci hlavní výluky železničního provozu bude provedeno převedení tratě do nové polohy. Současně také dojde k demontáži stávající ocelové konstrukce mostu.

Původní most nebyl nikdy rozsáhleji rekonstruován, při stavbě přehrady se pouze provedlo zesílení části zatopených pilířů, drobné opravné práce pak proběhly v 70. letech a oprava nátěru v 80. letech minulého století. Dnes je zde rychlost vlaků omezena a podle Správy železnic stav mostu fakticky neumožňuje provoz nákladních vlaků.

O osudu starého mostu, který byl až do roku 2016 zapsán jako technická památka, se vedly dlouhé debaty. Jeho demolici zpečetilo březnové rozhodnutí jihočeského zastupitelstva, které s poukazem na vysoké náklady odmítlo variantu, že by most převzal do majetku kraj.

Tagy most přes Orlík Správa železnic Top trať Písek - Tábor
50 komentářů