SŽDC začala shánět povolení pro Libickou spojku, zrychlí cesty Praha – Hradec Králové

Nádraží ve Velkém Oseku. Pokud by se postavila Libická spojka, vlaky z Hradce Králové do Prahy by ho zcela míjely. Foto: By Palickap [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia CommonsNádraží ve Velkém Oseku. Pokud by se postavila Libická spojka, vlaky z Hradce Králové do Prahy by ho zcela míjely. Foto: By Palickap [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila poprvé detailnější plány, jak chce zrychlit jeden z vytížených úseků tratě podél pravého břehu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila poprvé detailnější plány, jak chce zrychlit jeden z vytížených úseků tratě podél pravého břehu Labe mezi Kolínem a Poděbrady. Nejzásadnější akcí kromě zrychlení stávajícího úseku je vybudování nové Libické spojky. Ta má zkrátit jídní dobu mezi Prahou a Hradcem Králové, vlaky díky ní opustí zajížďku přes Velký Osek.

Tři různé verze Libické spojky SŽDC zveřejnila v materiálu, který poslala do takzvaného zjišťovacího řízení. V jeho průběhu mají úřady zjistit, zda budou detailněji posuzovat vliv stavby na životní prostředí.

Libická spojka je v návrhu vedena ve třech verzích. V první se počítá s jednou kolejí jižně od D11 pro směr z Chlumce nad Cidlinou na Nymburk, druhou kolejí severně od D11 pro směr z Nymburku do Chlumce. Odbočné výhybky v obvodu Libice nad Cidlinou do kolejí Libické spojky jsou navrženy pro rychlost 140 a 120 km/h, ve směru Kolín – Poděbrady je v obou kolejích navržena rychlost 160 km/h.

Nákres stávajícího stavu a verze 1 Libické spojky. Foto: SŽDC
Nákres stávajícího stavu a verze 1 Libické spojky. Foto: SŽDC

Ve druhé variantě vedou obě koleje nové spojky severně od D11, rozplet tratí v obvodu Libice nad Cidlinou je umístěn co nejblíže k obvodu Kanín. Kolej ve směru z Nymburku do Chlumce je vedena přesmykem přes obě traťové koleje z/do Kolína. Délka kolejí je zhruba 2,4 km. Stejně dlouhá je i třetí varianta vedená také severně od D11, kdy kolej ve směru z Nymburku do Chlumce nad Cidlinou je vedena přesmykem přes jednu traťovou kolej ve směru z Kolína do Nymburku. V prostoru celé dnešní stanice Libice nad Cidlionou je navržen tříkolejný svazek. Navrhovaná rychlost ve všech hlavních směrech je 160 km/h bez propadů rychlosti. Současně má dojít i ke zrušení některých přejezdů. Zpracovatelé studie variantu 1 nedoporučují kvůli koridorům pro zvěř.

Druhá a třetí varianta Libické spojky (celkem jsou tři varianty, jen poslední označena jako Varianta 4). Foto: SŽDC
Druhá a třetí varianta Libické spojky (celkem jsou tři varianty, jen poslední označena jako Varianta 4). Foto: SŽDC

Návrh současně počítá s tím, že stávající železniční smyčka z Velkého Oseka na trať do Hradce Králové, která umožňuje bezúvraťový provoz spojení Praha – Hradec Králové, skončí. Trasa mezi Prahou a Hradcem Králové novou spojkou zkrátí o 4,5 kilometru.

Podle návrhu projektu má mezi Kolínem a Poděbrady dojít ke zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině a modernizaci zastávek a stanic. Až dosud je maximem na této trati rychlost 120 kilometrů v hodině. SŽDC podle materiálu počítá s výrazným nárůstem dopravy, u nákladních vlaků o třetinu.

SŽDC nedávno poslala úřadům k posouzení i chystanou modernizaci další části pravobřežní trati v úseku mezi Lysou nad Labem a Nymburkem. Žádost ale stáhla kvůli odstranění některých chyb.

SŽDC přitom současně vypsala i zakázku na aktualizaci studie proveditelnosti, která řeší modernizaci celé pravobřežní tratě. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše bude další projektová příprava záviset právě na výsledku aktualizace studie proveditelnosti.

Tagy Libická spojka modernizace trati Kolín - Poděbrady pravobřežka Správa železniční dopravní cesty SŽDC
54 komentářů