LOT 3a leaderboard

SŽDC musí opravit kvůli památkářům stavědlo na Negrelliho viaduktu, zůstane prázdné

Už tři měsíce po zahájení stavebních prací na Negrelliho viaduktu došlo k požáru historického hradla, které je považováno za nemovitou kulturní památku. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami hradla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke změně a jeho oprava byla do projektu začleněna. Nebude nijak využíváno. Foto: HochtiefUž tři měsíce po zahájení stavebních prací na Negrelliho viaduktu došlo k požáru historického hradla, které je považováno za nemovitou kulturní památku. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami hradla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke změně a jeho oprava byla do projektu začleněna. Nebude nijak využíváno. Foto: Hochtief

Je to jedna z dominant Negrelliho viaduktu, která ale už dávno nemá využití a nakonec loni vyhořela. Přesto se stavědlové

Je to jedna z dominant Negrelliho viaduktu, která ale už dávno nemá využití a nakonec loni vyhořela. Přesto se stavědlové věži u Křižíkovy ulice vrátí její původní podoba.

Správa železniční dopravní cesty vypsala soutěž na rekonstrukci stavědla, odhadované náklady jsou 5,5 milionu korun. Dvoupatrový domek je přístupný pouze z kolejiště na mostě. „Je jedním z mála dochovaných zařízení, které dokumentují dobový stav řízení železničního provozu,“ uvádí SŽDC v zadávací dokumentaci.

Projekt miliardové rekonstrukce Negrelliho viaduktu s opravou hradla vůbec nepočítal. Proto teď SŽDC vypsala soutěž na jeho rekonstrukci. „Celý objekt je památkově chráněn, tedy včetně budovy stavědla. V souladu s projektem bude opraven do původní podoby. V současně době pro něj není technologické využití,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Stavědlo využívali v posledních letech bezdomovci, tři měsíce po zahájení rekonstrukce viaduktu došlo k jeho požáru. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami stavědla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke změně a jeho oprava byla do projektu začleněna.

Hlavní inženýr projektu Tomáš Martinek ze SUDOP Praha o stavědle pro web www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz nedávno napsal: „Stavědlo je pro památkáře skoro cennější než celý viadukt, i když jeho role po dokončení stavby bude pouze jako kulisa. Nebude obsazeno a nijak využito a spíše bude problém ho zabezpečit proti bezdomovcům nebo vandalům.“

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá do příštího června, její cena kvůli neočekávaným vícepracem několikrát vzrostla.  Celková cena za rekonstrukci  vyšplhala na 1,328 miliardy korun bez DPH. Původně vysoutěžená cena byla 1,045 miliardy korun, hodnota zakázky stoupla o 27 %.

Jedná se především o práce prováděné na základě výsledků dodatečného stavebně technického průzkumu, provedeného Kloknerovým ústavem ČVUT, který mohl být zahájen až po odkrytí konstrukce mostu,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Podle něj největší objem tvoří snesení a nová výstavba celkem sedmi kleneb. Čtyři z nich jsou na Florenci, dvě vedle mostu Křižíkova a jedna u Pobřežní ulice. „U nich byly zjištěny poruchy v takovém rozsahu, který vylučuje jejich sanaci, a proto musí být znovu vybudovány,“ dodal Tesař.

Nejde o první příklad, kdy SŽDC musí opravit hradlo, s kterým už dál nepočítala. K podobné situaci došlo v Brně při rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na hlavním nádraží. Tamější stavědla nebyla sice památkově chráněna, jejich záchranu si ale prosadili místní aktivisté. SŽDC se původně bála, že oprava zpozdí složitou rekonstrukci brněnského nádraží, nakonec by měla být stavědla opravená do poloviny prosince, kdy se vrátí do Brna kompletně provoz. Také v Brně dosud neví, co se stavědly bude dál.

Tagy Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Správa železniční dopravní cesty Top
75 komentářů